Dialectes constitutius i consecutius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,4 KB

 

Tema 4

VARIETAT DIATÒPICA: cadascuna de les modalitats que presenta una llengua en les diverses zones geogràfiques del seu domini.

VARIETAT DIACRÒNICA: donen compte de l'evolució de la llengua al llarg de l'eix temporal i són l'objecte d'estudi de la història lingüística.

DIALECTES CONSTITUTIUS: són els que apareixen en una llengua des dels seus orígens.

DIALECTES CONSECUTIUS: són els que han aparegut per causes diverses (conquista,repoblació,immigració) quan la llengua ja s'ha format.

ESTÀNDARD: és la varietat de la comunicació interdialectal i té la funció de facilitar la comunicació entre els diversos parlants d'una llengua i ser el model de referència per a la resta de varietats. Serveix de Març de referència per a la correcció. Varietat superadora de la diversitat.

Les dues diferències entre les varietats lingüístiques i els resgistres són: la primera és que les varietats lingüístiques es donen en grups de parlants, en canvi, els registres afecten a individus concrets; i la segona és que una mateixa persona pot utilitzar els diferents registres segons la situació de comunicació, mentre que les varietats lingüístiques són excloents degut a que l'ús d'una determinada varietat implica que altra no s'utilitze.

CATALÁ ORIENTAL

1. Septentrional o rossellonés

2. Central:

-Salat, Xipella, Barceloní, Tarragoní

3. Balear:

-Mallorquí, Menorquí, Eivissenc

4. Alguerés

CATALÀ OCCIDENTAL

1. Nord-Occidental

-Ribagorçà, Pallarès, Lleidatà, Tortósí

2. Valencíà

-Valencíà septentrional, Castellonenc, Valencíà central, Valencíà meridional, Salat de Tàrbena i la Vall de Gallinera, Alacantí


TEMA 3

TIPUS TEXT EXPOSITIU:

*cientificotècnic especialitzat, propi dels especialistes d'una materia;

*semidivulgació, adreçat a un públic universitari o amb uns certs coneixements del tema;

*divulgació, dirigit a un ampli sector de la societat;

*científic pedagògic o didàctic, propi de l'educació, llibres de text, etc.;

*investigació, del tipus tesi doctoral o similar;

*científic oficial, informes d'equips investigadors.

 ESQUEMES BÀSICS

comparació: a diferència de, però, mentre que...

resposta a un problema: un problema que s'ha de resoldre, les solucions que proposem, les mesures que caldria prendre...

causalitat: per aquesta raó, la causa fonamental de, l'explicació rau en...

descripció

seqüència: en primer lloc, a continuació, per últim...

Entradas relacionadas: