Dialectes constitutius i consecutius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,73 KB

 
L'extensió del domini lingüístic del català és de més de 60.000km quadrats.
Una isoglossa és una línia en un mapa que indica una sèrie de punts que tenen en comú algun tret lingÜístic.
Els mitjans de comunucació podern fer minvar les diferències dialectals i anivellar les maneres d'expressar-se.
Els dialectes del català pooden agrupar-se en dos blocs: oriental i occidental.
Dialectes constitutius són els que es poden trobar ja als orígens d'una llengua.
Entre el català central i el català septentrional hi ha una zona de transició anomenada "català septentrional de transició".
El xipella és un parlar de transició entre el català nord occidental i el central.
El dialecte que té més influència del francès és el català septentrional.
En general, el baleàric és el dialecte més conservador: conté mots i formes del català medieval.
Un tret del català nord-occidental és la forma LO com a article masculí.
Hi ha una zona del Pís Valencíà en què es parla Aragónès
L'apitxat és un parlar del valencíà en que s'ensordeixen diverses consonants.

Entradas relacionadas: