Dibuix tecnic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 

Pentagon: mediatriu AB (punt M abaix), perpendicular B, centre B arc AB (punt N), centre M arc MN (punt p), centre A arc AP (punts C/D).

Hexagon: cercle radi el costat, diametre (A/B) centre B radi BO (C/D) centre A radi AO (E/F).

Heptagon: centre B arc BA, mediatriu AB(pun1), centre 1 arc 1B(pun2), recta A2, perpend B(punt3), centre A arc A3(puntO), centre O cercle AO

Octagon: desde B i A 45º, centre B arc BA(puntC), centre A arc AB (puntD), perpend desde C i D, centre C arc CB, centre D arc DA, perpend A i B, arcs desde E i F.

Eneagon: mediatriu AB, centre B arc BA, centre A arc AB, desde 1 arc 1B, recta 2A(punt3), centre 1 cercle 13, recta 1B i 1A, recta 45 (puntO)

General: diametre vertical, dividir en = pars qel poligon, arcs O7 i 7O, punts MN, desde M rectes M2 M4 M6, desde N rectes N2 N4 N6.

Mitjana: desde un vertex fins punt mig dl costat contrari. Baricentre. Bisectriu: Incentre (cercle interior). Altura: desdel vertex perpendicular al costat contrari. Ortocentre. Mediatriu: mediatrius dels costats. Circumcentre (cercle exterior).

Perpendicular desde punt P exterior a una recta: centre P, arc qe talli la recta en M i N. centre M i N, arc unamica+ gran qe la mitat de MN, arcs qes tallen en punt 1, unir P1.

Perpend x lextrem P duna semirrecta: centre P radi kualsevol, arc (punt 1. mateix radi al pun 1, arc (pun2), desdel pun 2 trobem pun 3. centre puns 2 i 3, arcs qes tallen al pun 4, unir.

Perpend pun P qe pertañ a una recta: centre P, radi qualsevol, arc qe talla recta en M i N, trobar punt 1 am arcs, unir.

Paralela a recta qe pasi per pun P: centre P, arc talla recta r en pun 1. centre 1, mateix radi, arc qe talla r en pun 2. centre 1, radi P2, obtenir pun 3 en el prime arc. unir

Paralela de recta a una distansia d: pun P a qualsevol lloc de recta r, al pun fem perpendicular, a la perpend. portem la distansia d donada determinan el pun M, a on fem una atra perpend.

Bisectriu angle vertex inaccessible: fer segmen qualsevol, tallem els costats en M i N. surten 4 angles, fer bisectrius i unir els puns on es tallen.

Entradas relacionadas: