Dibuix tècnic de quadrilàters i polígons

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 

 Triangle: Són figures planes formades per tres punts no alineats i per tres segments que els uneixen de dos en dos. 3 pnts son vèrtex, 3 sgmnts sòn costats. vertex majus. costats oposats als angles min. La suma d'un triangle es = 180º Â+^B+^C

Classificació: Costats: Equilater: costats i angles iguals Isòceles: dos costats i dos angles iguals Escalè: costats i angles diferents. Angles: Rectangle: 1 angle recte. Acutangle: 3 angles aguts. Obtusangle: 1 Angle obtús. Línies: Rectilini: 3 costats son linies rectes.Curvilini:3 costats corbes. Mixtilini: 2 rectes 1 corb. Altures: Ortocentre (H) distancies de cada vertex. MEdiatrius: Circumcentre(O) medietriusde cadascun dels costats del triangle.  MItjanes: baricentre(G) distancies de cada vertex al punt mitjà.  BIsectrius: Incentre(I) bisectrius de cada angle del triangle.

Quadrilaters: Figures poligonals tancades, de 4 cstats 4 vertex i 2 diagonals. Diagonals: uneixen parells de vèrtex no situats en un mateix costat. Trapezoide: Quadrilater q n té els costats oposats paral·lels. Trapezis: Quadrilaters q nmes tnen 2 cstats oposats. Paral·lelograms: Quadrilaters q tenen els costats oposats = i paral·lels d 2 en 2.

Circumfarencia: Linia corba, tancada i plana, en la qual tots els seus puns edquisiten d'un altre fix (O) anomenat centre. Longitud d'una circumferència: Distancia que es recorre en moure's sobre el mateix punt. Radi: Distancia q hiha dels punts a la circumferencia del centre. Arc: Circumferència compresa entre2 punts. Fletxa: Altura de l'arc, mesurada perpendicularment a la corda, passant pel centre. Sircumferencia: Arc de mitja circumferencia. Angle central: Format pr 2 radis. Corda: Segment q uneix 2 punts de la circumferencia. Diametre: Corda q passa pel centre. Secant: Recta q talla la circumferencia en 2 punts. Tangent: Recta q toca la circumfarencia. Semicercle: meitat d'un cercle. Quadrant: 4 part d'un cercle. Corona Circular: Superficie limitada pr 2 circumferencies concentriques. Lúnula: Superficia no comuna a 2 circumferencies secants. Segment Circular: Cercle limitat per un arc. Faixa Circular: cercle limitat per dues cordes. Sector circular: Cercle compres entre dos radis i l'arc. 

Polígon: Figura tancada i limitada per segments, els quals reben el nom de costats.

Entradas relacionadas: