Els diccionaris de sinònims i antònims

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 
diccionaris bilingües: S'hi estableix la correspondencia entre el signoficat dels mots d'una llengua i els d'una altre llengua. Dintre d'aquestes classes de diccionaris i podem incloure els diccionaris multilingües, que estableixen la correspondència entre els mots de més de dues llengües.
diccionaris etimològics: expliques l'origen de cada mot, juntament amb el significat originari i actual.
diccionaris de sinonims: recullen els sinònims més aproximats o afins a cada mot, és a dir, els mots que signifiquen el contrari.
diccionaris de locucións, de frases fetes, de refranys:Apleguen només les expresións lexicalitzades, frases fetes amb sentit figurat i refranys.
diccionaris espacialitats:recullen el lèxic d'una disciplina. Hi sol haber molts més mots de la materia espacífica que en qualsevol diccionari genaral.
El verb és la paraula que indica una acció, un estat o un procès i que concorda amb el subjecte de l'oració en nombre i en persona: La mariona compra fruita; Els veins envelleixen al celler.
el morfema de nombre indica si el subjacte es individual o plural: singular o plural
el morfema de persona infica quin moment té lloc l'acció o el procés expressat pel verb: 1a, 2a, 3a el morfema d'aspecte expresa el desenvolupament o el final de l'acció o de l'acció del verb. En destaquen dos tipos: L'especte perfectiu i l'especte imperfectiu.
el morfema de mode indica de quina manera es realitza l'acció del verb: indicatiu, subjuntiu, imperatiu.
La personificació: Aquest recurs consisteix a aplicar característiques humanes a coses inanimades.
El contrast: s'acunsagueix relacionant alaments contraris.
La numaració: una numaracó es una llista d'alaments justoposats.
present indicatiu: pinto, pintes, pintes, pintem, pinteu, pinten.
anella=entrada, f=catagoria gramatical:"substantiu femaní", 1=números amb negreta: accepcions diferents,
esp=es refereix a un significat més espacífic, 2=numero amb cursiva: subeccepcións, (del II. Belligerans, -nitis, participi present de belligerare "fer la guerra")=etimologia, 1,2=paraules que s'escriuen igual, 1398=data documental més antiga coneguda, vulg=registre en que s'usa la paraula, ( absoldre=model de conjugació verbal, p.P. Remolt -a) irregularitat de conjugació.

Entradas relacionadas: