Diferencia entre manlleu i neologisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 859 bytes

 
major part sufixos sn tonics,morfemes derivatius o gramticals,analitza estrucutra:reestructuració:morfema derivatiu(prefix)-re+morfema derivatiu(sufix)-xció,manlleu:qualsevol paraula nova que apareix a una llengua nova, nrmalment de langles o español/barbarisme,neologisme,tecnicisme,cultisme, truncació:Joaquim:Quim/sigles UFEC/acrònims:agafa mes lletres RADAR/onomatopeia:nyec,piu-piu/reduplicació:xino.xano//coherència:dón unitat de significació al text(sentit global,continuïtat entre les idees exposades,cap concepte ambigü,//cohesío:(ús de conncetors,substitució prenominal,ús correcte dels sgines de puntuació//loobjectiu principal,en primer lloc,d'un banda,a més a més,és a dir,un bon exemple d'això és,en resum,per acabar,per tant,en cas de,per tal que, tammateix.

Entradas relacionadas: