Diferencia entre novela romantica y novela realista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 
novel· romantica:proposada per walter scot i explica fets historics del passar, mes endavant, del present.Interesa la tematica psicologica i sentimental.costumisme:descriuen dosuments testimonials de traduccions que esta a punt de desapareixer.Escrivien quadres de costums, que la descripció d'un moment.novela realista: escriptors importants,Balzac,stendhal i flaubert.Interesen temes actuals i la descripció exacta dels ambients i la psicologia dels personatges.L'aparició de la novela moderna en catala:per tal de crear una narrativa moderna en catala, va caldre superar una serie de problemes: la manca de prestigi de la llengua;els anacronics esquemes tomantics;la inexistencia d'una llengua codificada;l'absencia de plataformes editorials adients, i la falta de professionalitat dels escriptors. La novela romantica:La primera novela istorica en catala es l'orfeneta de menargues o Catalunya agonitzant d'Antoní Bofarull.La novela romantica es va cenyir al genere historici va influir sobre l'ideologia de la renaixença cap a la línia mes medievalitzant i conservadora.La novela romantica va anar prescindint de la historia passada i va adoptar la realitat del seu temps com a materia el cas de Julita de Martí genis i aguilar.

El costumisme:Gracies a la influencia dels costumistes espanyols i a l'aparició de les revistes El Mole,Un Tros de paper i La ignorancia es van començar a conrear en catala aquest tipus de literatura. Un dels autors més prolificics i solids del costumisme va ser Emili Vilanova, la seva obra en prosa barrejava l'humor amb la nostalgia i la tendresa."Del meu tros, escenes barcelonines i Gent de casa". Autors mes destacat:Robert Eobert, Gabriel Maura i Salvador Guinot.La novela realista: autors importants: Carles Bosch de la Trinxeria, Josep Pin i Soler,Dolors Monserdà,María Vayreda, Narcís Oller:va néixer a Valls l'any 1846 i es va desplaçar a Barcelona per estudiar dret. Es considerat l'artífex de la novela catalana moderna. La seva estetica fonamentada en el Realisme te un refons Romàntic.Oller va conrear el conte com a laboratori on experimentava situacions i personatges per a les seves noveles. "una papallona i un estudiant".La van seguir l'escanyapobres, una de les noveles mes imaginatives amb el tema de l'avarícia com a eix. La febre d'or, La bogeria i Pilar Prim. Va escriure un llibre de memories, Memories literaries. CD:el, la,els,les,ho(aixo,allo),en. CRV:en(prep de),hi(la resta). Atribut:el,la,els,les,ho.CI:li,els.CC:hi,en.CN:en

Entradas relacionadas: