Diferencia entre trobador i joglar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 

-Quants de segles durà l'Edat Mitjana? Des del V fins al XV/

Defineix feudalisme i vassallatge: Feud: Sistema de relacions socials que es va començar a implantar a finals del Segle X al regne dels francs, governat per Carles el Calb. Vass: El senyor assegura protecció militar i jurídica al vassall a canvi de la seva obediència i els seus serveis/

Quina estructura jeràrquica hi havia a l'època? Tenia molt de pes en la religió cristiana i hi havia els que resaven, els que lluitaven i els que treballaven: Papa i rei>clerga>senyors i cavallers>pagesos i artesans/

Quina nova classe social neix i marca el final de l'Edat Mitjana? Neix la burgesia perque instaura un nou sistema econòmic a traves de la moneda/

A quins segles es configuren les llengües ROMàniques? Al segle VIII /

Quins són els dos primers textos escrits en llengua catalana. En que consisteixen? Líber iudiciorum: Traducció del llatí del codi de lleis visigòtic perquè arribàs al poble en la seva llengua:el catala. Homilies d'Organyà: Es tracta de sis sermons escrits per un capellà com a comentari d'alguns textos de la missa/

Defineix roman i cançons de gesta. Digues dues cançons de gesta famoses: Roman: Gènere literari escrit per ser llegit, no recitat, i que si va néixer en vers i aviat es va escriure en prosa. Cançons de gesta: Poemes llargs, èpics i anònims que canten fets d'herois que han esdevingut llegendaris. Les dues cançons de gesta més famoses són ''Cantar de Mio Cid'' i ''Chanson de Roland''/

Quan va néixer la lírica trobadoresca i en que consisteix? Neix al s.XI i consisteix en reflectir el màxim refinament dels costums cavallarescos, han de cantar a la dona per enamorar-la/

Defineix poesia trobadoresca i amor cortès: Poesía trobadoresca: L'home expressa tots els seus dubtes, la seva tristesa, la seva soledat en forma de poesia. Amor cortès:  La dona obliga a l'home a patir per ella i a sentir-se inferior en aquesta lluita per enamorar-la. L'home es troba sol davant d'un amor pràcticament impossible/

Explica les diferències que hi ha entre un trobador i un joglar: Trobador: Pot ser de qualsevol classe social, sempre culte, componien poemes perque altres els cantassin. Joglar: Home del poble, ell cantava el poema del trobador, toca un instrument i divertia a la Cort amb jocs.

Entradas relacionadas: