Diferencias entre cançons de gesta i cròniques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

 

inhòspita: que no és gens acollidora

genives: part carnosa que recobreix les arrels de les dents.

Cobejosos: ambiciosos, que desitgen altres coses.

superflu: innecessari

modalitat enunciativa (enunciar)

modalitat interrogativa (preguntar)

modalitat exhortativa: (ordenar)

modalitat exclamativa( exclama)

modalitat dubitativa (dubte)

modelitat desiderativa ( desitjar)

la coherencia: es la propietat que dona unitat al text: estableix quines son les informacions que s'han de comunicar sobre el tema triat i com s'han d'expressar.

la cohesió: es la propietat que relaciona i connesta les diferents part d'un text.

l'adequació: un text es adequat quan conte els elements lingüístics apropiats a la situació comunicativa. S'ha d'utilitzar una varieetat dialectal o una varietat estandard, i si fa falta un registre informal o un ragistre formal.

la correcio lingusitica: un text ben construit ha de respectar totes les normes que regulen l'ús correcte d'un idioma: les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques.

jurament de fidelitat

a/ el jurament el fa el vassall

b/ es dirigeix al  senyor faudal (el rei), i el tracta de vós.

c/ li jura que li sera fidel i es compromet a ajudar-lo en tot.

4 croniques

a/ les cançons de gesta son mes llegendaries i en canvi les croniques mes historiques.

-les cançons de gesta son orals i les croniques escrit.

les cançons de gesta son en vers i les croniques en prosa.

les cançons de gesta son anonimes i les croniques tenen l'autor conegut.

b/ La de Jaume I el conqueridor: tracta d'unes memories del mateix Jaume I.

la de bernat desclot: trcta de la conquesta de Sicília i la invasió de Catalunya èls francesos, i el seu alliberament pel rei Pere II.

la de Ramón muntaner els la mes ambiciosa i compren 5 regnats.

la del rei pere II el cerimoniós que pretén justificar les accions dutes a terme durant el seu regnat.

c/ donar testimoni dels seus fets perque servicin d'exemple pels seus successors.

Joanot martorell l'autor de tirant lo blanc va néixer a València el 1410 i ca morir el 1465 provenia d'un llinatge de la noblesa mitjana i va ser armat cavaller, es va moure amd desimboltura en les mes lluïdes corts i fou respectat pel seu mestratge en l'exercici de les armes com a combatent singular. Com a cavaller va disposar sempre d'importants missatgers que dugueren les seves lletres de batalla a diversos cavallers amb qui estava enemistat.

26/ cu-ço-es, es-cu-ço, cu-es-ço, cu-es-ço, ço-cu-es, ço-cu-es, cu-es-ço.

11/  somiar despert o desperta, fer de mal, estar fins al capdamunt  d'una cosa, d'una revoltada, xiular-li algú les orelles, fer ganyotes.

Entradas relacionadas: