Diferencias entre LOGSE Y LOE

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 

Jordi i l’Antoní visió Tradicional encara hi és. Hi ho estructuren amb 5 pensaments:
1. Hi ha molts mestres que pensen Que l’escola és seva: pensen que els nens i són de pas, que els pares són Comunitat educativa i deixen els nens aquí i se’n desentenen. Les famílies no Són una part integrant de l’escola són més aviat un clients, usuaris, no hi han De fer res a l’escola, l’escola és dels mestres. Famílies més instruïdes: L’educació dels fills els preocupa,  els Fills són seus, veuen l’escola com a instrument d’educació dels seus fills i Volen intervenir.
2. Els mestres atribueixen els Problemes dels alumnes a les seves famílies, les culpabilitzen. La influencia Dels pares és molt important, però els nens i nens no en tenen cap culpa i L’escola està per corregir això, els mestres no hi som per deixar les coses com Estan.
3. Molts mestres afirmen que molts Pares i mares no saben com educar, que han tirat la tovallola. En aquests Moments els pares estan més preocupats que mai, en tota la història de L’educació. Hi ha 3 maneres de relació entre mestres i pares:  1.L’expert: El mestre és superior. 2.Transplantament: Els mestres creuen que la forma d’educar que es fa servir a l’escola és millor, És més científica, els mestres ja parteixen del supòsit que els pares i mares Saben educar. 3.Democràtic: Els fills són dels pares, els pares són els Responsables del seu creixement i de formar-los, l’escola i col·labora, però la Responsabilitat primera els dels pares. Els pares a casa seva ho fan de la Manera que creuen millor per educar els seus fills.
4. Els mestres es queixen que els Pares demanen de tot i l’escola no es pot fer càrrec de tot, però és una Evidència que l’escola hi és per atendre les demandes de la societat i la Societat són les famílies.
5. Molts mestres critiquen que no Són prou valorats per les famílies, molts pares parlen malament dels mestres Davant de les criatures. Estudis però, revelen que actualment moltes famílies Valoren molt als mestres, al menys els dels seus fills.

1970 LGE (Llei General d’Educació) Ha Espanya hi havia dictadura, Espanya venia de ser un país pobre a ser un país Industrialitzat i tenia un sistema educatiu dolent. La pressió del govern Espanyol va ser molt forta per a què Espanya es modernitzes i perquè servis per Preparar a gent perquè pogués treballar a la industria.

Aquesta Llei va ser un abans i un després , era una llei homologable, moderna, etc. L’educació era obligatòria fins als 14 anys. Era una llei molt inspirada en els Moment tecnològics, els models que es tenien presents en els principals models Educatius Europeus.

1975 Va morir Franco La dictadura va començar a fer Aigües i es va començar A caminar cap a la democràcia.

1978 S’aprova la constitució  Constitució Democràtica, diu que a Espanya hi haurà 17 autonomies i aquestes autonomies Tindran competències amb matèria educativa. El poder es repartirà per el poder De Madrid i els autonomies.

1979 El govern es fa càrrec de tot el sistema educatiu de Catalunya, governat Per la generalitat. Ensenyament en català.

1982 3res eleccions democràtiques i les va guanyar el PSOE, hi ha haver gent Que va tenir molta por, un partit que havia estat prohibit tot el temps del Franco, havia perdut la guerra, etc. El PSOE governa 14 anys seguits, fins el 1996. Una de les coses que el PSOE va canviar va ser l’educació, va dir que L’educació del país s’havia de modernitzar. Ho va fer d’una manera diferent, en Comptes de fer una llei i veure com surt primer farem experimentació i un cop Ho haguem provat les que funcionin les posarem en una llei.

*Cèsar Collà El Departament d’Educació el va reclutar perquè Experimentes el funcionament dels centres.

1985 LODE Es fixa en dues coses:

- Estableix Que a Espanya hi haurà escoles públiques, privades i privades-concertades

- L’educació A Espanya ha de ser participada per tota la comunitat educativa.

Cada Centre ha de tenir un consell escolar.

1990 LOGSE Llei que canvia el sistema educatiu, llei molt Catalana. Un dels que fa aquesta llei és Cèsar Coll. Aquesta llei és coneguda Com la “reforma”. La LOGSE va tenir un problema, és una llei que van recolzar Tot els partits menys un, el PP.

1995 LOPEGCE Parlava dels equips directius

1996 Guanya les eleccions el PP, únic partit que no havia votat la LOGSE, va Dir que ara era la seva, jo quan tingui majoria absoluta l’eliminaré i en Posaré una nova.

2002 LOCE S’assemblava molt al que ara és la LOMCE, pràcticament No es va notar.

2004 PP perd les eleccions 2006 LOE 2009 

Entradas relacionadas: