Diferencies ausias Març i trobadors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,05 KB

 
Ramón llull: neix a Mallorca,fins 38 añs viu cort Jaume II. 32 añs crisis religiosa i va a Randa dedicar-se meditació. Difon fe crisitna.Tres obejectius: convercio dels infidels, composa llibres per divulgar la doctrina cristiana, cra escoles per missioners.obra:finalitat:defensar,fer entendre, justificar la fe cristiana.Escriu:llati,catala,arab poesia:los cent noms de Déu i lo desconhort narrativa: blanquerna i Félix o llibre de les maravelles(es divideix en 10llibres:Déu agels cel elements plantes metalls bèsties home Paradís infern. El sete es llibre de les bestiès. Croniques: narren fets historics relacionats amb el monarques de la corona catalanoaragones ...Del rei en pere, ...de Ramón muntaner,...De pere 3,... Jaume 1. francesco petrarca: toscà iniciador de l'humanisme obra important el cançoner,on canta l'amor impossible a laura Giovanni Boccaccio: florència obra important: Decameró consta de 100 narracions. literatura catalana s XIV i XV la literatura religiosa i moral: vicent ferrer:valencíà, recorreguè tota Europa predicant l'evangeli. Sermons obra mes imporant, versió escrita de les seves prèdiques. francesc eiximenis: girona fou frare, lo crestià obra mes importnat, enciclopedia de la seva epoca (crsitiana) l'humanisme. bernat metge: representant de l'humanisme català, Lo somni obra mes important escrita per exculparse de càrrecs que li imputaren. De l'humnisme treu: forma dialogada, referències als classics i el debat filosofic. novela cavalleresca: Curial e Güelfa i tirant lo blanc. joanot Martorell:  gandia, representant de la mitjana noblesa valenciana. Va escriure nombroses lletres de batalla Tirant lo blanc: nara la historia del jove cavaller tirant lo blanc, fill del marquès de Tirània i de Blanca de Bretanya.Després daventures es el millor cavaller del mont. Primera part: te lloc a Anglaterra, es nombrat cavalleri asoleix fama en lluites. Segona part: marxa a Sicília i Rodes, es nomenat almirall primera historia sentimental de la novela entre la filla del rei de Sicília I EL Príncep  Felip de frança,company de tirant. Tercera part:va a Contastinoble i guanya la batalla contra els turcs, senamora de la princesa Carmesina  i es produeixen situacions picants. Quarta part:naufraga a les costes de Tunísia  i conquereix part del nord d'África.  Cinquena part: tonta a Grècia i es casa amb Carmesina i es anomenat Cèsar de l'Imperi es mort de pulmonia i mor ell i ella junts. Es completa pk intervenen elements  molt diversos la guerra i l'amor son un dels grans eixos de l'obra. Ausiàs Març: visqué a València en el si d'una família de cavallers i poetes.Pertanyia a la petita noblesa valenciana.Participà en la campanya mirlitar d'Alfons el Magnànim a Itàlia.Es casà amb Isabel Martorell, després de la seua mort contragué matrimoni amb Joana Escorna.Referents literaris d'Ausiàs: En la poesia d'Ausiàs Març trobem referències a distintes tradicions literàries:
- poesia trobadoresca: la rebutjà però d'ella féu servir tòpics literaris com el senyal i un cert vassallatge amorós.- tradició escolàstica: es basa en les idees sobre l'amor, el bé, el plaer o la virtut.-l'actitud envers la dona:- la dama dels trobadors és una senyora feudal en canvi, Ausiàs Març consider la dona com un ésser humà amb virtuts, vicis, sentiments i contradiccions.Jaume Roig Vers 1400-1478 fou un metge valencíà prestigiós que pertanyia a l’estament burgès i que ocupà diversos càrrercs importants. L’any 1460, fugint de la pesta que assolava València, es refugia a Callosa d’en Sarrià on comença la redacció de l’Espill o Llibre de les dones, única obra que se li coneix El trobador era l'encarregat d'escriure'n la lletra i la música; i el joglar era l'encarregat d'interpretar-les públicament. El poeta canta la cortesia i la bellesa de la dama i li manifesta el seu amor més profund.Com que la dama era una senyora casada, el trobador s'hi referia sempre amb un senyal. Jordi de Sant Jordi (s.XIV):Poema: conte temes Amorós, subjectivitat en treballar temàtiques diferents. És el noble ideal. El poeta expresa les seves aventures com a caballer(actua com a cronica detallada i moral d'un emprescnament a Nàpols). :ens situa en el temps de l'acció i les seves motivacions.

Entradas relacionadas: