Diferències fonetiques morfologiques i lexiques del catala oriental i el occidental

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,64 KB

 

Tema 10

Les llengües no son uniformes. Una llengüa esperimenta modificacions en funció del temps històric, del lloc d'origen dels parlants, del grup social i del context en què s'utilitza, aquestes modificacions s'anomenen varietats lingüístiques.

varietats históriques o generacionals: estan relacionats amb el temps, les llengües evolucionen i canvien al llarg dels anys, correspon a la llengüa que es parla en cada época i en cada generació

"" geogràfiques i dialectals: depenen de l'origen geogràfic dels parlants: català central, nord-occidental, balear, valencíà ect...

"" socials: s'originen en funció dels grups d'edat o de gènere, de nivell social o cultural.

"" funcionals o estilístiques: anomenades també registres, depenen del context en què s'utilitza la llengua. Ex: català vulgar, coloquial, estàndar, culte, etc...

Varietats geogràfiques: anomenades dialectes, son les maneres de com es parla en zones diverses del territori. Tot i que el codi es el mateix, hi ha paraules, expressions o alguns sons que poden ser ben diferents.

El català presenta dos grans àmbits dialectals: català oriental, català occidental. Aquesta divisió en dos blocs es basa sobretot en la manera de pronunciar determinades vocals:

a/e Català occidental: terrassa, pagar     Català oriental: numès es distingeix un sol so

o/u Català occidental: pontet, puntet     Català oriental: es pronuncien exactament igual

Entradas relacionadas: