Diferencies Realisme Naturalisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,39 KB

 
Novel·la sXIX: La consolidació de la burgesia com a classe social va lligada a la novel·la. Moltes novel·les narren juntament la conversió de burgesos dels protagonistes.Realisme: És una creació antiromàntica. Intenta captar el més exactament i àmpliament possible la realitat: el novel·lísta és una espècie d'historiador del present. Cerca la màxima objectivitat i la versemblança: es narra en 3a persona i els fets contats són creibles. Ús col·loquial de la llengua, la manco retòrica possible. Naturalisme: El seu fundador és el francés Émile Zola, un escriptor frncés "creador" del Naturalisme. El Naturalisme intenta superar el Realisme. La novel·la ha de ser com un experiment científic, el novelísta ha de dur a terme una observació d'uns fets i d'unes dades i extreure'n unes conseqüències. El personatge està "determina"(determinisme) per: L'ambient, el medi en què ha nascut, l'herència personal. El personatge no té una pscicologia individual, el novelísta ha de mostrar que està condicionat pel medi i l`herència. NOVEL·LA CATALANA XIX: Falta d'una tradició novelistica solida, autors,editors i lectors.També un model de llengua consolidat, flexible, apte... Per al cultiu de la novel·la. Classes de la novel·la: Històrica: ambientades en l'Edat Mitjana.Històrica de tema contemporani: per criticar la societat. De Fulletó: novel·la melodramàtica i sentimental. Narcís Oller: És el major representant de la novel·la del XIX influenciat per Josep Yxart i Joan Sardà. La seva obra novel·lística es divideix en tres etapes. 1Etapa: Entre el romanticisme i el Realisme"La Papallona" amb elements relaistes i ROMàntics. 2Etapa: Realisme i Naturalisme. "Estudi d'una pasió" més naturalista. "Vilaniu" i "La bogeria" amb elements presos del Naturalisme i una innovació en l'ús del punt de vista. 3Etapa: Nous camins. Realisme i Modernisme. 1906"Pilar Prim" una novel·la pscicològica: no interessa narrar uns fets, sinó la manera com els perceben els personatges, les reaacions que els provoquen. El narrador no és omniscient, els fets narrats són focalitzats per la protagonista Pilar Prim. Usa l'estil indirecte lliure. Plaça del diamant: Publicada l'any 1962, no va ser premiada al Premi de Sant Jordi.Va ser la primera novel·la de post guerra de Merce Rodoreda. Ha tengut diverses interpretacions i lectures. Estructura: 1Etapa: Relacions Quimet-Natalia presidides per la submissió d'ella. Es narren els mals de cap petits" d'una mestressa de casa. Uns 30 anys de durada. 2Etapa: "Mal de caps grans" Natalia desperta la seva consciència personal al compàs dels esdeveniments socials i històrics.Presència omnímada dels coloms que simbolitzen l'opressió d'ella. 3Etapa: "la cida escapçada". En els anys de Post Guerra; intenció de matar fills i de matar-se a ella mateixa. Recuperació del nom i de la identitat, matrimoni amb Antoní

Entradas relacionadas: