Diferències entre romanticisme i renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 
Àmbit socioeconòmic: la revolució industrial que neix a Anglaterra estableix una nova divisió social la burguesía que te el poder economic i el proletariat.El capitalisme es el sistema econòmic i la defensa dels pobrers fa apàreixer el socialisme.
Àmbit cultural:els avenços tecnincs i cientifics es desenvolipen en tots els ambits i fan posible la revolució industrial.(armes,electricitat).
Àmbit Polític:els sistemes parlamentaris substituyesen les monarquies absolutes.la necessitat de matéries primeres fa k els paisos desenvolupats iniciin el colonialisme.
CONTEXT LITERARI:
s.XIX,sorgeix una nova concepcií de l’art i la literatura.hi ha importats canvis socials en aquesta epoca.
ROMANTICISME(final s.XVIII-XIX)
La literatura romántica rebutja el racionalisme de ka il·lustració i propugna el subjectivisme de l’individu,valorant-ne especialment els sentiments buscant evasió en la fantasia i en la recreació d’epoques i espais exòtics,valoren la natura, s’interessen per la història i el folklore. I reclamen la llibertat dels nacionalistes.
REALISME(mitjan S.XIX)
Dóna pas a l’objectivitat del realisme,s’ocupa de la realitat que envolta l’artista.La nove·la és el gènere que més s’adiu amb aquests propòsits.
NATURALISME(final s-XIX)
Deriva del realisme i va encara més enllà en l’aàlisi d la realitat.L’escritori naturalista intenta fer im estudi científic del comportament humà,considera k els essers humans no són lliures si no k stan determinats x 3 lleis: la raça(herencia genética),el medi(ambient en k es desenvolupen) i el moment històric en què viuen.descriu els ambients més marginals de l’època.


LA RENAIXENÇA És un moviment que té com a finalitat la recuperació social,política i cultural.afavoreix l’estudi del pasta dels pobles, influeix positivament en les terres catalanes:el coneixement del pasat medieval.
-el programa de la renaixença presenta:-reconstrucció de la història de l’edat mitjana.-Divulgació dels clàssics medievals.-recull de llegendes i poesia de tradició oral.-fixació d’u model de llengua literaria.-creació de premsa i editorials.-Potenciació de les institucions.
La renaixença va promoure el conreu de la literatura en cátala mitjançant els jocs florals.Es restauren l’1 de maig de 1859.Aquest concurs literari,atorgava 3 guardons(a la millor patriòrca,religosa i amorosa),va tnir efectes positius:va donar prestigi social a la literatura escrita en cátala,va crear un públic assidu i una infraestructura editorial,va potenciar l’aparició d’una generació en poetes catalans.Els promotors van ser:Bonaventura Carles Aribau,Joaquim Rubió i Ors,Marià Aguiló,Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer.
EL ROMANTICISME
PROSA:la novel·la romántica s’ambienta en temps pastas,relacionats amb l’esplendor medieval i fa una barreja de crónica històrica i ficció.
Antoni de Bofarull;Martí Genís i Aguilar.
POESIA: tracta sobre la natura,la pàtria i la identitat perdudes.llegendes en temps antics.
Joaquin Rubió i Ors, Manuel Milà, i Fontanals; Marià Aguiló,Teodor Llorente;Josep Lluiís Pons i Gallarza; Jacint Verdaguer.
TEATRE:El teatre romàntic arribà tard.A l’escena catalana dominava el teatre en castellà així com els sainets i els entremesos.Fins al 1860 no apareix el drama romantic.Victor Balaguer,Frederic Soler;Ángel Guimerà.
Àmbit religiós:L’esglesia continua tenint un poder imp.comença a separar l’organització política del estat.s’estableix un estat laic.

Entradas relacionadas: