Diferencies i semblances entre Modernisme i noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 
Noucentisme: la paraula noucentisme la va introduir Eugenir dors en una serie d'articles anomenats gloses aparagudes a partir de 1906 a les pagines del diaria"la veu de Catalunya" el mot noucentisme te un doble significat: Feia referencia al nou cents, el nou segle que acababa dentrar i d'altre banda era un sinonim de modern,en contraposició am lu vell. Els noucentistes pertan es consideraben els veritables moderns, a diferencia dels modernistes a qui qualificaven dde fills del Segle XIX. De tota manera el noucentisme i el modernimes tenen una serie de punts en comú: Intent de reformar la societat/antiruralisme(aqest tret pero no era exclusiu de tots els sectors modernistes)/europeisme, lluita per la creació duna llengua moderna.
La gran diferencia en el fet que el noucentisme disposerà dun poder polític que en el Modernisme no hi era.
el 1906 va ser un any decisiu per linici del noucentisme, el cap de pocs anys enric prat de la riba publica LA Nacionalitat Catalana. Amb la mort daquest ultim el noucentisme dfelleix,i es considera acabata cuan el general primo de ribera fa el Cop d'Estat i desarma la xarxa institucional.
Objectius del noucentisme:Situar Catalunya el mateix nivell que la resta de Europa i estendre la ideolgia noucentista a tota la societat. Van crear una extensa xarxa de infrastructures socials, com: museus escoles biblioteques etc.
Estetica i ideologia noucentista: imperialisme, arbitrarisme, civilitat,classicisme,mediterrianisme. La ciutata es l'espai ideal per els noucentistes.
Simbolisme i avantguardes: Entre el final de la primera Guerra Mundial i el cumençament de la segona transcorre el moment de mes planitud de la literatura europea, es cuan en un ambient de crisis generalitzada es consoliden les avantguardes, organitzades endos corrents: terroristes volen substituir les formes dart caduques i els retorics o postsimbolistes que també extremen els seus postulats.
Avantguardes:Cubisme(guillaume apollinare)Futurisme(Filipo tomaso marinetti)Dadaisme(nascut a zurich per huho ball i tristan tzara) el Dadaisme es vinculara am el Surrealisme(Sigmund Freud)
Postsimbolisme: va intentar modernitzar tots els camps de l'art i la cultura en general, pro a diferencia dels avantguardistes u van fer mitjançan la ruptura(paül vallery)

Joan salvat-papasseit: 1894-1924 autor d'extracció proletaria i formació autodidacta.Rapidament esdevé un divulgador de la primera avantguarda gracies a diverses revistes on anima ala revolta. Les obres de salvat papaseit son de tematica nacionalista, de poesia popular i d etematica amorosa.La seva gran obra es: Poema de la rosa als llavis descriu amb presicio una historia d'amor intima. Mor a bcn el 1924 i sota el coixí troben el darrer volum de L'ossa menor ammb el subtitul de FI d epoemes d'avantguardia.

Entradas relacionadas: