Diferencies i semblances entre Modernisme i noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 
 El noucentisme: El conjunt d’intelectuals artistas y polítics que protagonitzen el noucentisme tenen una idea molt clara d’allo que cal fer: s’ha de pasar d'una é poca de recuperació de la identitat catalana (renaixenç a) i obertura a la sensibilitat contemporanea (Modernisme) a una nova poca de realitzacions solides com a paí s.Per poder fer-ho cal tenir poder polític.El mot noucentisme es relaciona amb la voluntat d’iniciar una política d’ins ti tutionalitzacio nacional de Catalunya. La Lliga Regionalista dirigida per Enric Prat de la Riba aconsegueix capacitat d'acció política i més tard encapçala la Mancomunitat de Catalunya: un primer espai de poder real amb possibilitats d'establir les bases d'una infraestructura cultural moderna i eficaç. El noucentisme no és un moviment artístic ni tampoc un estil. No obstant, les expressions artístiques són importants perque afavoreixen la transmisió d'una determinada imatge que es volia promoure. Després d'una certa consolidació, es produeix una crisi del projecte idealista dels inicis. Finalment, el noucentisme s'inclina per la protecció del interessos económics de la burguesia.
Papasseit: neix en una família humil proletaria. El seu pare mor aviat i es forma en una escola per a orfes. Papasseit sap que la injustícies una realutat que no es pot amagar. Per algún dels seus articles en la prensa revolucionaria es empresonat.Publica aquests escrits en el seu primer llibre Humo de fabrica (1918).Es partidari de l’Avantguardisme d’ultima hora i escriu manofestos que ell anomena futuristes pero que son un areccio daavnt al poesía noucentista.Te interés pels nous recursos expresius: cal·ligarmes, mots en lliberta composició cubista.Es decanta per una poesía que contempla la realita social i amorosa.El poema de la rosa als llavis plasma el punt dolç de les seves troballes.La seva mort trenaca un proces obert cap a una poesía mes personal com es mostra al seu Llíber postum Ossa menor.

Entradas relacionadas: