"diftong de cata

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

Diftong decreixent                                                             Diftong creixent

Son 2 vocals juntes la 2 es una "i" o una "u''.                                 1- A principis de paraules(i,u)

 • ai - au     rei-na                                                                          2- qua-qüe-qüi-guo-Pasqua
 • ei - eu     neu                                                                           gua-güe-güi-guo-aigua       
 • ii - iu                                                                                                
 • oi - ou                                                                                  3- Tres vocals juntes i la del mig es (i,u) que forma sil·laba amb
 • ui - uu                                                                                   la vocal següent: no-ia

 Hiat: Dues vocals en contacte que pertanyen a sil·labes diferents formen hiat.

 • No hi ha una (i) o una (u)
 • En les combinacions: consonant+ +a/e/o.

Complements del verbs

-Què menja en Joan?-una poma (CD) El complement indirecte El complement circumstancials

           -de llocs

          -de temps

         -de manera o mode

        -de companyia

        -d’instrument

 • El complement predicatiu
 • El complement preposional o complement de règim.
 • L’atribut.(serestarsemblarparèixer)


Element de la comunicació no verbal

 • Els gestos         - La visió de d’interlocutor
 • El to de veu      - La distància entre els parlants
 • L’expressió de la cara.

Entradas relacionadas: