Direcció i lideratge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
Funcions del servei de Secretariat.Conèixer totes les tècniques ofimàtiques,dominar molts idiomes,ser model de virtuds i fer-ho tot molt ràpid i brillant.Encara que diariament desenvolupin unes funcions que no farien en altres empreses per múltiples raons.Funcns dl Dep. De Secretariat.Avantatges.La especialització en la feina de secrtariat.A més de cnèixr ttes les funcions de scretriat,es pot especialitzar en 1 sola tasca.Redueix les possibles tensions de tota comunicació individualitzada.Inconvenients.Es perd el nivell de confiança i intimitat que permet...Es fa difícil gestionar l'agenda i les tasques...Al cap li costa tracta avui amb una persona del departament i...Funcions.Recepció i atenció de les visites tant de clients com de altres que vagin a l'empresa.Cuidar la imatge de l'empresa.Registrar i ditribuir el correu diari que afecta al departament.Passar documents mercantils perquè els caps ho firmin.Atendre el telèfon amb educació i mostrant la imatge de l'empresa.Passar trucades en el moment adequat als diferents caps.Funcions del Secret. Personl de direcció.Gestionar l'agenda del director.Gestionar l'entrada i sort. De correspndcia. Gestió d'oficina:Elaborar documents mercantils pertinents a la direcció.

Entradas relacionadas: