Direcció i lideratge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
Descendent: Objectius: Implatnar i enfortir la cultura d l'organització. Evitar rumors. Estos porten a altres objectius: fer que tothom conegui els principis de l'organització, + credibilitat i confiança, crear participació, agilitzar la comunicació pels canals, reforçar els rols jerarquics, fer operativa la comunicació. Funsions segons Kreps i Marín: enviar ordres a la jerarquia, informar sobre com fer-se la feina, fer un resum de la feina feta i internalitzar als empleats els objectius fixats.  Punts dèbils K i M: se saturen los canals, ordres contradictaroies, ordres poc clares per la pressa, llenguatge massa tècnic o poc entenedor, el joc del telefon, missatges repetitius minadors de moral. Responsabilitat dels directius: 1- s'ha de implicar para: que els treballadors estiguin informats, que es sigui educat, que es mantingui el pes organitzatiu de la línia executiva. 2- Definir els continguts de la Ci: missió, visió, objectius, les polítiques de gestió i direcció... El producte intern (Pinillos) para l'orgull de pertinensa. 3- Distribuir i coordinar les tasques de com para la línia emoció i racional. 4- donar exemple. Ascendent: objectius: afavorir el dialeg para motivar i fer particeps, aprofitar el max d'idees, autoanalitzarnos, estimular el concens. Funcions: dona feedback, comprovar el funcionament de la CI descendent, llimar tensions, estimular la participació i el compromís. Punts debils: risc de donar massa control, enfadarse males noticies, ser poc receptiu, falta de canals. Horitzontal: objectius: implicar a la gent entre deprt., facilitar intercanvis entre depart., tindre un projecte d'empresa participatiu, millorar l'organització, cohesionar internament, agilitzar els processos de gestió. Funció: crear relacions prof,  compartir informació, recolzament entre persones, resol problemes de direcció entre colegues. Punts dèbils: falta d'interes, falta de temps, falta de canals, no reconeixa esta com com a útil. Sin humo: Decisió, Grup treball, com inicial, enquesta, pla de com interna, desenvolupament campanya grafica, Dia D, enquesta resultats.

Entradas relacionadas: