Dissolució química

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,95 KB

 

Evaporació


Creixement microbià


18.Què succeeix quan una dissolució és alterada per precipitació? I per terbolesa?


Precipitació: es produeix quan es genera un sòlid en una dissolució a causa d'una reacció química entre els components d'una sobresaturació.


Terbolesa : alteració de la transparència d'una dissolució deguda a la presència de partícules suspeses.


19.Quins tipus d’alteracions són més freqüents en les suspensions? Descriure-les.


Cristal·lització


Sedimentació


20.Què és la CEE?


Comunitat Econòmica Europea


21.Quina és la condició general per poder comercialitzar un cosmètic dins de la CEE?


Els cosmètics comercialitzat dins la CEE, no han de perjudicar la salut humana quan s’apliquen en condicions normals d’ús.


S’han d’advertir els riscs que podrien derivar-se mitjançant indicacions, advertències i instruccions d’ús correcte.


22.Quines són les prohibicions?


Els colorants, conservants i filtres UV tenen prohibides algunes substàncies.


Les substàncies carcinògenes, mutàgenes i tòxiques.


23.Quines són les proves d'estabilitat?


Són un conjunt de mètodes de laboratori que simulen l'efecte del pas del temps en un producte cosmètic per poder predir les seves possibles alteracions.


24.Què vol dir Paó?


El símbol és un pot de crema obert en el qual figura un nombre (anys o mesos) seguit d'una lletra (A o M) . S'expressa en mesos ja que la lletra M és la inicial de mes. Aquest símbol , que indica el termini després de l'obertura (Period After Opening), ha d'aparèixer a l'envàs i al cartonatge. És obligatori que aparegui en els productes que existeixi un risc de deteriorament que pot causar dany per a la salut.


25.Què és obligatori aparèixer a l'etiqueta d'un cosmètic?


Numero de lot


Data de caducitat


Denominació del producteEntradas relacionadas: