Dret d'asil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,52 KB

 

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

 En el moment que es crea una obra es crea uns drets que els afecta. Partim de la Constitució art. 20.1.B). Drets morals i materials.

 Els drets morals son els drets de la creació intel·lectual. Son els del propi autor. Son drets inalienables. No es pot vendre. Els drets materials es poden vendre i cedir. Es podem transmetre a un tercer.

Aquesta normativa la tenim desenvolupada al RDL 1/96 12 d’Abril PI. (propietat intel·lectual).

Subjectes d’aquesta llei: autor. Es considera autor la persona natural(física) o jurídica(una entitat, associació, fundació) que crea una obra literària, científica. Amb els seu pseudònim es el que figura en la obra amb un signe que l’identifiqui.  Si l’autor es anònim, qui tregui l’obra a la llum serà l’autor entre cometes. Es el que es porta els beneficis, mèrits.

Quan hi ha diversos autors distingirem entre obra de col·laboració/ col·lectiva.

-A la obra de col·laboració diversos autors per crear una sola obra, es distingiran les aportacions i els drets de propietat intel·lectual . Els drets de la propietat intel·lectual també els rebran segons la col·laboració que hagin aportar.

 -La obra col·lectiva la fa una sola persona, es difon amb el seu nom però esta formada per aportacions d’altres autors.  Un exemple es la enciclopèdia.

 Àmbit geogràfic. Art 164 LOI.

 S’establirà una protecció a tots els artistes espanyols i de la uníó europea.

 Totes les creacions originals de caràcter literari, artístic o científic a ser indiferent el mitja o suports tangible o intangible i que es trobi en un suport o que estigui en un futur per descobrir.  Estarà protegit indiferentment de si esta en un cd, casset o pen drive

OBJECTE DE Protecció art 10 LPI

 Objecte de la propietat intel·lectual:Llibres, fulletons, impresos, escrits, discursos, conferencies, epistolaris, composicions de lletres, obres dramàtiques, coreografies, pantomima, obres cinematogràfiques, escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, còmics, teveos, projectes,plànols, maquetes, gràfics, mapes, tots els dissenys de cartografià, ciència.., obres fotogràfiques, programes de PC, el títol d’una obra, traduccions, resums, abstractes, les bases de dades i col·leccions.

 S’exclouen de la protecció de la llei totes les lleis projectes, resolucions judicials, la jurisprudència, les traduccions oficials d’aquests tampoc.

 QUINS SON ELS DRETS DE L’ AUTOR

 1) Drets morals: Els morals son inalienables i irrenunciables. Drets a decidir la divulgació de la seva obra i amb quina forma. Dret a decidir sobre quin nom es divulgarà. Dret a decidir que hi figuri el seu nom o un pseudònim. Dret a reconeixement com a autor, dret a decidir que es mantingui la integritat de l’obra. Te dret a modificar-la. Te la facultat de publicar l’obra en col·lecció. Dret a accés a un exemplar únic. Dret a retirar l’obra dels comerços.

 2) Drets patrimonials o materials: Els drets patrimonials son els drets d’explotació de l’obra.

 -Dret de reproducció art 18. -Dret de distribució,-Dret de comunicació publica, art 20.1-Dret de transformació, Art 21.

a) Reproducció: S’entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent per qualsevol mitja o forma de tota l’obra o part d’ ella que permeti la seva comunicació o obtenció de copies.

 b)Distribució: posada a disposició del públic en un suport tangible per arribar al públic.

 c)Comunicació publica: tot aquell acte per qual varies persones puguin tenir accés a l’obra sense prèvia distribució d’exemplars. Pelis, obres de teatre, un programa de radio. No es considerarà comunicació publica quan es celebrarà en àmbit domèstic. 

 d)Transformació: adaptació, traducció o qualsevol canvi. Sempre que la modifiques es transforma.

Cap la reproducció sense autorització ens uns cassos particulars:

1) en un procediment judicial o administratiu. 2) per l’ús privat del copista 3) per l’ús privat dels invidents en copies de braile.

Entradas relacionadas: