Dret del treball FOL

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 
Caract. D.A:El dret administratiu és el conjunt de regles que apliquen les administracions públiques. Es caracteritza per que consagra, recull, reuneix una sèrie de privilegis a les administracions públiques quan es relacionen amb els ciutadans. En cas de conflicte amb els ciutadans, el dret administratiu recull una sèrie de privilegis en favor de les administracions públiques.
-El Dret Administratiu és un Dret Escriturari (Escrit), la paraula no serveix de res, ha de ser escrit.-És un dret Motoritzat. A diferència d’altres branques del dret, on totes les normes estan n un codi, el Dret Administratiu canvia constantment.-Aquest dret està format per diferents normes jurídiques.-La CE, les Lleis orgàniques, lleis ordinàries, Decrets Llei, Decrets Legislatius, Reglaments i Tractats Internacionals. Tot plegat forma part de les fonts del dret escrites. D’aquestes normes emanen les obligacions i drets dels ciutadans.-Fonts del dret no escrita. Les Costums i Principis Generals del Dret.-La Jurisprudència. És una font indirecta del dret, sentències del tribunal Suprem, les quals interpreten com s’han d’aplicar les Lleis.


Entradas relacionadas: