Economia d'empresa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,92 KB

 

que es uns sistema economic?quines tres  han estat els mes importants al llarg de la historia ?

un sistema econòmic és la manera com s'organitza el individus  d'una societat per solucionar els seus problemes econòmics bàsic.Al llarg de la historia  s'ha imposats tres següents :el sistema economia mercat,el sistema de economia centralitzada i  el de economia mixta.

saben  que una doctrina econminica és el conjunt d'ideeas d'un grup economistes importants , saps sitanra dues ?

el liberalisme ,fundat per adam smith ,basta en el funcionament del mercat, i marxisme ,fundat per charles marx, que confia en lka intervencio del estat i la palnificació centralitzada.

digues algunas caracteristiques propies del sistema de economia de mercat:

Una economia  en els qual els problemas economics básics es determinan principalment per la oferta i la demanda en els mercats.els mitjans de producció són propietat dels individus.

que es el fluix circular de la renda?

és un corrent de béns i serveis i pagaments entre les economias domestiques,les empreses i el sector p´blic. ens explica com funciona una economia de mercat.

cita 2 ambantatges,2incobenients del siestema economia de mercat :

abantatges: 1.els individus poden escollir ,produir i consumir segons la seba preerenicas i disponibilitat. no cal la interevencio del estat per decidir que cal produir.3. els preus consegeixen equilibrar la oferta y la demanda.

inconvenients:1.renda no és distribueix d'una manera equitatiba.2.la publicitat és pot utilitzar per manipular els consumidors.3.hiha erros del mercat.

perque el excessos publicitaris són un incovennient del sistema eco.mercat?

perque  mitjançant la punlictat,els grans empreses crean necessitats en els consumidor d'una manera artificial i,per tant, el mercat no funciona lliurament,doncs en alguns casos, són les emepres les que creen demanada i no al reves.

defineix el sistem economia centralitzda  i digues el seu obj principal

uan economiaén que la respostes els problemas economics básics(que ,com,peraqui produi),són desenvolupadas principalment per l'estat.l'objectiu principa d'aquest sistema és a conseguir un repartiment igualitari de la renda.

quines son las funcion de l'estat en un sitema eco.centralitzada?

-es el porpietari dels  recursos o factor de producció.- dirigeux la funcio de economia -planifica els objectiu y mithans  per satisfer les necessitats de la porducció

quina avantatges i inconvenients es deriven del fet que sigui l'estat qui prengi totes les decision en un s.eco.plani.centralitzada?

avantatge: l'estat covreig la necessitats básicas de la població.

inconvenients ; la execesiva  burocratitzacio necessearia i la manca de señals per saber si la realitat es correspon a el que sa planifica.

perque la economia de planificaió  centralitzada no esta subjecta en la inestabilitat ciclica de economia de mercat

pqerque no hi ha  inecsiativa deixedesa  de la qual és la que motica fases el ternan dels ciciles economics.

explica perq ha frascats  el sistema econ.centrali

l'estat no sempre encertaba les seves previncions y ha sinacions de recursos  les empreses no se esfusaben per ser competitives entre elles. el pla necessitava una brocracia excessivaper ser controlat.

quines són les funcion fumnamentals de l'estat en un sistema econ.mixt.?

-establir el marc juridicionstitucional,suminstrar béns públñics restrubir la renda i suabitzar i la inestabilitat cilica.

en que es diferencia  al interevenció del sector púnlic  en els sistemes de economia de mercat i de econ,mix.

en el sitema economia de mercat es limita a establir un marc juridicoinstitucional  perque empreses i families pugin desenvolupar  les seves activitats. en el sistema economia mixta  3 tasques més: suministrar bens publics,restribuir la renda  i suavitzar la inaestibilitat cílica.

deque depen  que els inconvenients del sistema economia mixta siguim ´´es o menys accentuats

depen del grau d'interevenció  del estat en la economia.si es molt alt el inconvenients  seran  el dels sistema de planificació centralitzada. encanvi ,si la interevenció de l'estat és minima, els  inconbennients mes greu seran els del sistema economia marcat

Entradas relacionadas: