Educ

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,81 KB

 

La passada: son les accions tecniques mes importants al voleibol. Passada davantbraços: toc de recepcio que practiquen els defenses habitualment despres del servei o rematada de lequip contrari. Passada de dits: es la passada de colocacio, segon toc de lequip i la realitza normalment el colocador.La rematada: es laccio tecnica mes espectacular i tambe la mes dificil de realitzar. El jugador que la realitza ha de tenir molta potencia i coordinacio ja que no pot tocar la xarxa un cop realitzat el cop.El bloqueig: es la defensa de la rematada,1 2 o 3 jugadors es desplacen rapidament cap on va la pilota i saltan verticalment amb els braços estirats just en el moment de produir-se la rematada. El servei: es el cop mes important del voleibol. es el cop amb ques es posa en joc la pilota: servei baix: jugador es coloca de cara a la xarxa i colpeja la pilota per sota el maluc. servei lateral: el jugador es coloca de costat llança la pilota verticalment i la colpeja amb la mes mes allunyada de la xarxa, pel costat. servei de tennis: el jugador es coloca de cara a la xarxa i colpeja la pilota de manera molt similar al servei en el tennis. Llança la pilota enlaire amb una ma i laltre q te preparada darrera el cap la colpeja en el punt mes alt despres destirar el braç amb força.

Les caigudes: son gestos tecnics que fan els jugadors per evitar que la pilota toqui a terra:caiguda lateral: es fa amb un costat del cos. despres de desplaçarse per acostarse al maxim a la pilota el jugador estira el braç que hi te mes a prop.Caiguda frontal: es realitza quan la pilota en trajectoria descendent ve de cara al jugador que es llança endavant per evitar que toqui al terra.Sistemes de joc: Colocadors a torn: a cada rotacio coloca un jugador diferent. Aquest sistema obliga que tots els jugadors sapiguem realitzar totes les accions propies del voliebol.1C-5 rematadors: hi ha un jugador que nomes sencarrega de colocar i la resta son especialistes de la rematada.2U-4 rematadors: hi ha 4 especialistes de rematada i dos jugadors anomenats universals, que dominen les dues funcions (colocar i rematar). no san de connfondre aquests universals amb el jugador que va amb la samarreta diferents, aixo es un nom del sistema de joc. 3C-3rematadors: hi ha 3 colocadors i 3 rematadors. La defensa :Formacio en W o 1-3-2: un jugador es coloca a la zona datac i els altres 5 a la zona defensiva dibuixant una W. Sistema en semicercle: els jugadors formen un semicercle. es defensa en funcio dels rematadors mes potents i la zona de remat. Flexibilitat: qualitat fisica que ens permet realitzar moviments en tota la seva amplitud amb alguna o diverses articulacions del nostre cos: Dinamica: quan es realitzen moviments significatius i importants duna o diverses parts del cos. Estàtica: quan lobjectiu es adoptar una positura determinada i mantenirla durant un temps sense que es produeixin moviments apreciables.Depèn de: Mobilitat articular: recurregut que pot efectuar larticuacio en el seu moviment. Capacita de relaxacio i estirament muscular: capacitat que te la musculatura per estirar-se. Sistemes d'entrenament de la flexibilitat. sistema dinamic: per millorar la flexibilitat que exigeix moviments significatius duna part o de tot el cos:-previament la part general de lescalfament.- els moviments progressius amples i relaxats.-La durada dels exercicis no ha de se inferior als 30''. Sistema estàtic: no hi ha moviment apreciapble, mantenir una postura determinada:- Sistema estatic-actiu: la persona a de realitzar una força per avançar una mica mes cap al limit de la flexibilitat ·Estirament sezill 15''. ·estirament evolucionat:força +5,7'' Sistema estatic-passiu: ens ajuda aconseguir el maxim grau destirament de la musculatura. PNF o Facilitacio neuromuscular propioceptiva: combinacio dels altres metodes dentrenament estirament passiu forçat 15'', força en sentit contrari 10'' estirament estatic passiu forçat 10''

Entradas relacionadas: