Educacion social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

 
1-Modalitats d'intervenció en unitats de convivencia
Models d'intervenció
Individuals: necessitats de la persona i dona resposta a les seves demandes, després d'analitzar la situació.
Sistèmica: grup convivència (conjunt elements relacionats entre si de manera que l'acció exercida sobre un d'ells és percebuda per tota la resta).
Xarxes socials: complementa els dos anteriors i inclou els recursos de la xarxa social com un suport que contribueix a la millora de l'atenció.

Enfocaments de programació
Centrat en el servei: model tradicional, usuari rep el servei del recurs i dona prioritat a la gestió eficient.
Centrat en la persona: usuari adquereix rol actiu de manera que exerceix un control sobre la vida (autodeterminació). Intervenció es planteja a partir d'aquesta premissa.
Intervenció assistencial: cobrir necessitats de la persona que no pot realizar per ella mateixa.
Intervenció educativa: persona posi en marxa les seves potencialitats per a que arribi a ser el més independent possible.

Intensitat de la intervenció
Suport generalitzat: per a tota la vida, constancia i intensitat alta.
Suport extens: continuada i regular, sense límits.
Suport limitat: temps limitat pero no intermitent.
Suport intermitent: de vegades o durant curts períodes de temps, intensitat alta o baixa.
Supervisió: finalitat preventiva, quan es requereix o molt baixa intensitat.

Entradas relacionadas: