Ejercicios de fonetica catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,53 KB

 
4. El Balear
Es parla a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La llengua catalana hi va ser duta per repobladors del Rosselló i l’Empordà, la qual cosa explica la seva inclusió dins del bloc oriental. No obstant, com a conseqüència del seu aïllament geogràfic, aquest dialecte ha conservat nombrosos arcaismes, perduts en altres zones del domini lingüístic, i ha arribat a desenvolupar innovacions fonètiques peculiars.
Fonètica:
- Presència de la vocal neutra en posició tònica.
- Les vocals a i e, en posició àtona, conflueixen en vocal neutra. Aquesta vocal, però, quan va a final d’un mot esdrúixol, desapareix è històri(a)
- Les vocals o i u, en posició àtona, conflueixen en u a Eivissa, Menorca i Sòller, però no a la resta de l’illa de Mallorca.
- Ieisme è veia (vella); conii (conill)
- Manteniment de l’oclusiva final en els grups -lt, -nt è malalt, pont
- No es pronuncia la -r final, fins i tot en els monosíl·labs è canta(r), ço(r)
Morfologia:
- Ús molt viu de l’article salat è es, s’, sa, sos, ses
- La 1a persona del present d’indicatiu no té desinència è parl, cant (parlo, canto)
- Ús de les formes plenes dels pronoms febles davant del verb è mos estimem; d’altra banda, quan els pronoms van darrere del verb, reben l’accent è comprar-té
Lèxic:
- Mots propis: al·lot, ca o cus, moix, capell, nin, horabaixa...
- Variants formals: cotxo (cotxe), sebre (saber)

Entradas relacionadas: