Ejercicios de fonetica catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
3. El Català Central
És el dialecte amb més pes demogràfic en el conjunt de la llengua catalana, amb nuclis urbans importants (Barcelona, Tarragona, Girona, L’Hospitalet...). D’altra banda, és el dialecte que ha patit més evolució i el que ha tingut un paper més rellevant en la construcció de la varietat estàndard de la llengua catalana. Cal destacar zones on la llengua és ben viva (zones rurals i tota la província de Girona) d’altres on és més minsa (Barcelona i tot el seu cinturó industrial).
Fonètica:
- Es produeixen les neutralitzacions típiques de tot el bloc oriental, la qual cosa origina un sistema vocàlic àton format per tres sons (vocal neutra, i, u).
- Iodització è paia, ui (palla, ull)
- Simplificació de grups consonàntics è tems, cam, mol (temps, camp, molt)
Morfologia:
- Els verbs incoatius fan l’increment en -eix (parteix, serveix)
- La 1a persona del present d’indicatiu és -u
- Ús de l’article personal (en o el per al masculí i la per al femení)
- Presents de subjuntiu en -i (canti, cantis, cantin...)
Lèxic:
- Mots propis: ànec, llombrígol, escombra, sorra, ocell...

Entradas relacionadas: