Ejercicios gramatica catalana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 
EL Segle XVIII: Es caracteritzà per la pèrdua de les llibertats polítiques. Per tal d'homogeneïtzar els territoris peninsulars, fortament dividits per la guerra de successió, Felip V promulgà els decrets de nova planta. Aquests decrets foren elaborats pel consejo de Castilla amb objectiu d'imposar la unificació cultural i lingüística i implantar el centralisme administratiu. El de Catalunya va tenir un caracter especialment repressiu, pel fet que els catalans havien donat suport al candidat austriacista. El resultat fou l'abolició de les institucions d'autogovern i establiment del castellà com a única llengua oficial del país. Per tal que la substitució lingüística del cartala s'enllestís al més aviat possible, es van tancar les universitats i es va prohibir l'us del catala al ensenyament, la justícia, administració, església... Al llarg de tot el segle es van publicar instruccions i documents diversos per tal de vetllar per la correcta aplicació dels decrets de nova planta. actituds lingüístiques: els decrets no es van poder aplicar de manera efectiva xk la major part d la població era analfabta i n sabia cstellà. Duran molt d tmps es mantingué una situació diglòssica a l'Esglèsia, l'nseñment i l'dmnistració local: s'utilitzava el catala en les relacions amb el poble, en els estudis generals i en les comunicacions locals, era obligatori usar el castellà en les relacions entre els clergues i els ordres religiosos, els estudis superiors i els documents d'àmbit estatal. S'adoptaren dues actituds cntraries: la despectiva i la apologètica. Antoní de Cpmany, va demostrar una actitud de menyspreu envers la llengua catalana i creia que el català era apte només per usos privats. La majoria dels apologistes aportaren raons de caracter sentimental i poc científic i qualificaven la llengua com elegant i suau. Ignasi farreresm am apologia de l'idioma catala defensava les qualitats de la llengua catalana, i Baldiri Reixach, am instruccions per a l'ensenyament de minyons. Tot l'interes que les autoritats de l'estat van posar a prohibir l'us del catala en les manifestacions populars, al llarg de tot el segle es complicaren un bon nombre d'obres en catala. L'esperit ilustrat va afavorir la proliferació d'estudis sobre la llengua, com la gramatica catalana embellida ab dos ortografies, entre altres.

Entradas relacionadas: