El corrent satiric valencia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1.010 bytes

 
EL CORRENT SATÍRIC VALENCIÀ
Els certamens poetics convocaven a participar els poetes , sovint amb tematiques religioses.
Les tertulies literaries reunien grups d'escriptors afins q debatien temes literaris, donaven a coneixer les seues obres i colaboraven en la creacio d'obres colectives.
El corrent satiric valencia es desenvolupat en poetes burgesos de la tertulia q aplegava Bernat Fenollar.
Entre les obres del satiric valencia , cal destacar: - El proces de les olives , escrita per Fenollar , Moreno , Gassull, Vinyoles i Portell. -El somni de Joan Joan , escrit per Moreno , Gassull i altres. -Escacs d'amor escrit per Fenollar, Castellví i Vinyoles. -La brama dels llauradors de l'horta de Valencia contra lo venerable Mossen Fenollar , escrita per Gassull. -Col·loqui de dames escrita per anonim.

Entradas relacionadas: