El deteriorament cognitiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

EL DETERIORAMENT COGNITIU

La pèrdua d’agilitat i eficàcia en les funcions cognitives és típica de l’edat. En molts casos és lleu i no molt greu. De manera que la persona pot portat una vida normal.

 

FACTORS QUE PORVOQUEN EL DETERIORAMENT COGNITIU

  • DETERIORAMENT COGNITIU.
 • Factors biològics :

Deteriorament biològic del cos

Problemes sensorials comuns (pèrdua de la visió, oïda..)

Malalties físiques asociadse a l’edat

Medicaments per controlar aquestes malalties

 • Factors ambientals o socials

Pèrdues de persones estimades (do)

Canvis en la vida professional-jubilació

Transtorns en l’estat d’ànim

 

Quan es produeix un deteriorament significatiu la persona haurà de sormetre’s a una bateria de proves diagnòstiques per tal d’avaluar la presencia d’una demència.

  • DETERIORAMENT LLEU:
 • El deteriorament cognitiu lleu és un estat de transició entre l’estat normal i la demència inicial.
 • Es presenta normalmente cap els 65 anys però port aparèixer abans per circumstancials personals.
 • En algunes persones pot aparèixer grans pèrdues de memòria, sense cap altra problema.
 • En altres pot aparèixer petits déficits en varies àrees cognitives sense que interfereixin en la seva vida cuotidiana.


SÍMPTOMES:Manifestació per part de l’individu o persones properes, d’un davallada en el funcionamet cognitiu, especialmente la memòria, en l’ultim any. Evidències de transtorns cognitius mitjançant avaluació clínica. Rendiment pobre en proves de memòria i a vegades en altres funcions cognitives. Absència de demència. Deteriorament sense repercussions importants en la vida diària.

Controlant de manera adecuada es pot evitar que el deteriorament cognitiu lleu degeneri en una demència.

 • DETERIORAMENT COGNITIU MODERAT I GRU: LES DEMÈNCIES.

Quan les capacitats cognitives s’alteres, es pot estar devant d’un cas de demència.

La demència és el deteriorament causat per una malaltia orgànica.

 • TIPUS DE DEMÈNCIA:

Demència tipus alzheimer                         Demència vascular

Demència per VIH                                         Demència per transtorns cranials

Demències per malatia de Parkinson   Demència per malaltia d’Huntington

Demències per malaltia de Pick                              Demències per malaltiesde Creutzfeldt-Jakob

Demències per altres malalties                              Demències degudes a etiologies multiples

La caracteristica principal d’una demència és la existència d’un deteriorament cognitiu que inclou el deteriorament de la mèmoria i al menys una de les següents alteracions cognitives:

AFÀSIA: disfunción neurològica que provoca la pèrdua completa o incompleta de la facultat del llenguatge, conservant l’intel·ligencia i els òrgans de la fonación.

APRÀXIA: disfunción neurològica que provoca la pèrduade la capacitat de realitzar moviments apresos i familiars.

AGNÒSIA: Disfunció neurològica que provoca un fallida en el reconeixement d’objectes.

Entradas relacionadas: