El llenguatge visual i plàstic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

 

Elements de la comunicació: Emissor: És la persona, el grup o l'objecte que emet un missatge. Receptor: És qui rep el missatge. Missatge: És el contingut que reben els nostres sentits. Codi: És un conjunt de reglas i signes estructurats de manera convenient per fer comprensible el missatge. Canal: És el medi que fa possible la transmissió (fotografia, televisió, cartell...). Referent: Finalitat que pretén aconseguir la comunicació.

 Funcions de la imatge: Imformativa: Centra el seu missatge a transmetre informació, per exemple, quan el semàfor està en vermell ens indica perill i no hem de creuar. Expressiva: Provoca i fa aflorar els nostres sentiments. La seva finalitat no rau en allò que es veu en la imatge, sinó en les sensacions que ens produeix. Estètica: Centra el seu missatge a comunicar, principalment, bellesa i harmonia. Aquestes sensacions provenen de les relacions de proporció i efectes (magnituds, color, textura,etc.) que tenen les formes que componen la imatge. Representativa: Descriu l'aparença de la realitat, estan dividides en dos tipus: les creades per la fantasia de l'autor i les que copien o interpreten la realitat.

Tipus de llenguatge visual: Signe: És una imatge senzilla que representa un objecte o una idea, i que ens transmet una informació per la qual entenem la seva representació. Senyal: Són signes similars al pictograma i pretenen provocar una acció en l'espectador. Es tracta de formes molt esquemàtiques realitzades dintre de figures geomètriques senzilles que li serveixen de marc. Utilitzen codis universals. Símbols: Aquests signes tenen un significat que no està representat, però que és conegut, i està assumit per diferentes societats i cultures. També es poden anomenar ideogrames. Icones: Són les que representen l'objecte de manera realista. Aquestes marques poden descriure alguna qualitat pròpia de l'objecte. Marques: Són signes distintius que les empreses, institucions o persones posen als seus productes per informar-ne sobre l'origen, la qualitat, l'autoria, etc. Són simbols que els utilitzen especialment per empreses. La marca es pot fer de diferens maneres: -Logotip: En aquest cas, la marca està formada per un text que assumeix les funcions de la imatge. -Imagotip: La marca és un dibuix o una imatge molt simplificats entesos de manera immediata pel receptor. També es pot anomenar pictograma. -Anagrama: La majoria de les empreses utilitzen imatges corporatives formades per elemens gràfics als quals s'afegeix un text amb que s'identifica la seva marca.

Entradas relacionadas: