El noucentisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 16 KB

 
 1. Defineix el noucentisme en oposició moviment modernista. Moviment cultural i polític al servei de la burgesia catalana nacionalista i conservadora. També es tracta d'una estratègia política per fer funcionar un aparell d'Estat.

 2. Quin any comença el noucentisme i qui s'en va inventar el terme? Al 1900, Eugeni d'Ors.

 3. Què vol dir la paraula noucentisme? Per una banda Noucentisme ve de 1900, per altre banda nou és el contrari de vell, es a dir, s'inicia un segle nou amb propostes de canvi noves que trenquen amb el que era vell.

 4. Quins eren els objectius bàsics del noucentisme? És canviar social-ment, política-ment i cultural-ment el país.

 5. Qui era Eugeni d'Ors? (1881-1959) Autor del Glosari, recopila les gloses (articles de poca extensió que apareixien a “La Veu de Catalunya”). Constitueix el fonament ideològic del Noucentisme.

 6. Quin és el seu ideari estètic?

  - Noucentisme: rebuig del Romanticisme.

  -Imperialisme: amb l'objectiu d'aconseguir la societat ideal.

  -Arbitrarisme: es rebutja el determinisme tant de la pròpia psicologia

  com de les tradicions de la societat.

  -Civiltat: neutralització dels nombrosos i progressius conflictes que

  sorgien als nuclis industrials.

  -Classicisme: la burgesia recorregué al món clàssic per a fornir-se

  d'uns models d'actuació.

 7. Característiques de la poesia noucentista:

  -Perfecció formal seguint les pautes de la mètrica més estricta.

  -Submissió de la llengua a un procés de depuració.

  -Presentació d'un món idealitzat en el qual preval la descripció.

  -Anàlisi de la natura des de l'òptica ciutadana.

  -Presentació de temes com l'amor o el pas del temps d'una manera distant i no apassionada ni sentimental.

  -Idealització de la dona, que és objecte d'adoració.

 8. Qui fou Jaume Bofill i Mates? Guerau de Liost va néixer a Olot i exercí d'advocat a Barcelona. La seva obra abraça poesia, oratòria, periodisme i assaig polític. (La muntanya d'ametistes 1908, La ciutat d'ivori 1918).

 9. Explica la figura de Josep Carner i el seu llibre Els fruits saborosos. Va néixer a Barcelona i va ser el principal poeta noucentista. Quan Franco es va aixecar contra la República, es va mantenir fidel al govern republicà i es va exiliar. L'obra de Carner evolucionà segons la història i els corrents literaris. És un dels grans poetes poetes catalans de tots els temps.

  Al 1906 va escriure Els fruits saborosos: els poemes són una reflexió sobre la pèrdua de la joventut i les tres grans etapes de la vida humana.

  1. Quina és la principal característica de la poesia de Josep Carner? La seva poesia es caracteritza per una gran perfecció formal i per l'exploració de pràcticament totes les possibilitats tècniques del llenguatge poètic.


  1. Com és la poesia catalana després del Noucentisme i quines diverses estètiques presenta? D'una banda hi ha la poesia avantguardista, que introdueix una revolució formal; de l'altra, hi ha poetes que segueixen la tradició simbolista, que introdueixen en la seva obra preguntes existencials i Religioses, i, finalment autors que conreen un tipus de poesia popularista, al marge de qualsevol corrent estètic.

  2. Qui fou Carles Riba? Destaca'n la seva obra Les Elegies de Bierville (1943). Va néixer a Barcelona, va ser un hel·lenista de prestigi, professor de grec i traductor de clàssics, antics i moderns.

   La seva gran obra són les Elegies de Bierville: hi expressa el sentiment d'humiliació provocat per l'exili, i també l'esperança en la reconstrucció del país. Formal-ment, els poemes segueixen la mètrica clàssica, i hi abunden les referències al món grec.


13-la poesia de segarra es caracteritza per la rikesa lexica k mostra i ames convina les exposicions estrofikes de vers llarg amb eskemes mes populars.


14-les avenguardes son una serie de moviments que van sorgir al segle xx


15-el cuvisme es un moviment artistic, que te com a maxim representant pablo picaso.


16-el futurisme proclama el rebuyg frontal del passat , de la tradicio, i defensa un nou art modern, dominat per la maquina, la velocitat i el progres.


17-l’aparició dels primers moviments d’avanguarda coincideix amb la crisis del noucentisme, que viu la desaparició dels seus dirigents principals, i te llocen una época especialment revolucionaria de la historia del país, especialmente pel que fa a l’aparició de moviments obrers, les vages, el pistolerisme i l’assasinat de liders sindicals i patronals.


18-joan Salvat-papasseit (1894-1924) es un dels maxixms representants de l’avantguardisme a Catalunya. Durant la seva vida va difondre els postulats estetics d’aquest moviment per mitja de revistes k va fundar o en que va colaborar


19-el surrealisme es una revolucio cultural, mes que no pas un moviment artistic i literari, ja que proposa un capgirament de les idees, de les imatges, dels mitas i de les abtituds mentals que condicionen el nostre creixement del mon. (andre breton)


20-


21- les dues personalitats del surrealisme literari són Carles Sindreu i Sebastià Sánchez-Juan.


22- Josep vicenç foix va ser el fill d’un pastisser , va ser destacat periodista entre el 1922 i el 1936 com a col.laborador i cap de cultura de La Publicitat. Algunes obres: Gertrudis i KRTU.


23. slavador va ser important perque va ser un dels maxims representants del surrealisme literari a Catalunya. és important el Manifest Groc signat per Dalí , Muntanyà i Gasch el 1928.

Entradas relacionadas: