El sistema respiratori

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,08 KB

 
EL SISTEMA RESPIRATORI
- És el responsable de fer circular l´aire entre l´organisme i el medi extern.
- Els conductes pels quals circula l´aire s´anomenen vies respiratòries:

· Les
vies repiratòries superiors inclouen el nas, la farige i la laringe.
· Les
vies respiratòries inferiors inclouen la tràque, els bronquis i els bronquíols, que acaben en els alvèols. El conjunt dels bronquíols, els alvèols i la xarxa de capil-lars que els envolten constitueixen els pulmons.

- El sistema respiratori està format per les vies respiratòries i els pulmons, que están allotjats en la cavitat torácica.
El recorregut de l´aire al sistema respiratori
- Nas i boca: són les vies d´entrada d´aire en el sistema respiratòri. Des d´ací l´aire passa a la faringe, una cavitat comuna amb el sistema digestiu.
- Laringe: té forma d´embut i les dures parets de cartílag es palpen en la part anterior del coll. En l´interior es troven les cordes vocals, que vibren al pas de l´aire i produeixen els sons.
- Tràquea: és un tub flexible que sempre està obert al pas de l´aire gràcies als anells de cartílag de les parets.
- Bronquis i bronquíols: són tubs emblants a la tràquea que es ramifiquen. Són dos i s´anomenen bronquis. A mesura que se subdivideixen, es fan més fins i s´anomenen bronquíols.
- Pulmons: són dos òrgans situats en la cavitat toràcica i protegits per les costelles. Tenen una forma cònica i la base, còncava, recolza sobre el diafragma, un múscul en forma de volta que separa la cavitat del pit o toràcica de la cavitat abdominal.
- Alvèols pulmonars: són bosses xicotetes de parets molt fines que es troben al final dels bronquíols més fins. Están envoltats d´infinitats de capil-lars sanguinis.

Entradas relacionadas: