El teatre català dels anys vint als anys setanta

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 
el teatre ota la influencia del noucentisme: comedia burgesa present com a prota el burges que sha enriquit i gaudeix duna vida elegant, comoda i civilitada, argument al voltant de les relacions familiars, finals feliços, actituds civilitzades. teatre npoetic, va retornar a les obres en vers i sovint, as temes llegendaris i mitologics. josep m . de sagarra: 1894.familia noblesa rural, BCN.infantesa recorda les lectures fetes a la biblioteca familiar i els llargs estius a la finca de santa coloma de gramenet. carrera dret uni d bcn. 1914, primer llibre recull d poemes. 1918 primra obra teatral. 1919 inicia activitat periodisticaa un diari de marid.7 llibres d poesia, 32 obres teatre. mor bcn 1961. teatre poetic de sagarra: public k valorava el sentimentalisme poetic,. claus dexit: personatges d'arrel popular, ambients rurals, conflictes sentimentals, final feliç, dialeg poetic en vers. cafe de la marina: caterina dona forta k despres duna experiencia amorosa dolenta, accepta tirar endevant el bar de son pare. petix la tensio de les murmuracions, la monotonia i duresa del bar i soledat d la nit. el seu pare li fa un casament d convivenciaamb un rossellonès 25 anys + gran kella. i el jove claudi, pateix akella situacio amb resignacio fins k decideix emigrar ameriques.

al final el rossellones sassabenta daber parrat de caterina per les murmuracions de la gent, i el joce claudi es kda amb ella. teatre de postguerra: 40 i 50, teatre en catala sera prohibit x regim frankista. alguns dramaturgs cintinuen escribint obres de teatre. joan oliver pere quart. destaca com a autor teatral amb obres de caracter critic, utilitza lironia i lhumor.abans d guerra ja habia destacat amb lobra allò que tal egada sesdevingué, mes representativa del teatre de pos.pigmalio (profe ensinistra a noia d clase humil en maneres de relacionarse, i al final senamoren i es casen), versio lliure duna obra del dramaturg irlandes bernard shaw. critica d convencions socials. salvador espriu: llenguatge elevat i poetic: antigona( i primera historia desther. antigona: obra inspirada en tragedia dl dramaturg sofocles, k denuncia la guerra i la tirania dels qui tenen el poder politic. joan brossa: poesia escenica, espectacle innovador i original k juga amb un llenguatge insolit, i contingut sovint provocatiu o surrealista. presenta visio incoherent de la realitat.

Entradas relacionadas: