Elements del teatre

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,45 KB

 

Novela_subgenere narratiu mes complex , es combinen tots els elements formals de la narració.(CULTA)
Conte_narració d'extensió mes breu que la novela en que poden combinarse igualment tots els elements del discurs narratiu(CULTA)
Rondalla_narració breu que combina elements reals i fantastics; caracter oral i esta destinada als infants. Finalitat moralitzadora.(POPULAR)
Llegenda_narració fantastica que parteix d'un fet historic,es reinterpretat en la imaginació popular amb elements meravellosos.(POPULAR)
Un personatge és un caràcter que apareix a obres de ficció, encara que pugui tenir una base real o imitar una persona existent.
L'antiheroi és el protagonista d'una obra de ficció que es defineix per la manca de qualitats positives usualment associades als herois, així sol ser una persona mediocre, covarda o amb una vida trista.
Un arquetip és l'encarnació artística d'una sèrie de qualitats personals i de conductes, de manera que esdevé símbol i model d'aquestes.En un text narratiu podem trobar diversos tipus de trama o estructura temàtica:
·linial: quan els elements se succeeixen ordenadament, seguint una relació de causa-efecte.
·convergent: quan els elements es concentren en un punt donat del text.
·concèntrica: quan els elements giren a l'entorn d'un nucli temàtic principal.
·caòtica o dispersa: quan no existeix una pauta concreta i explícita de concatenació i ordenament dels elements.
·oberta: quan els elements, tot i seguir una pauta concreta i explícita, lògica, no es troben en una conclusió.

Entradas relacionadas: