Elements geomètrics 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

 

1. La geomatria utlitza el moviment per desenvolupar les dimensions o bé per passar d'una dimenssió a una altre. Si el punt es mou en una direcció a partir d'una poscició inicial, té una forma unidimensional: una linia recte. <1D Movent la lina en qualsevol altre direcció diferent s'obtenen formes planes, figures bidimensionals <2D Una figura bidimensional es trasllada a una altre direcció i sòbté un cos tridimencional. <3D

2. Punt: lloc on és tallen dues rectes, l'origen d'una semirecta o el centre d'un cercle diminut. lletres majuscules es marca. Linia recte: es una successió de punts en una mateixa direcció. lletres minuscules. Semirecte: una recte que té delimitat un dels seus extrems. té principi, pero no te fi. Segment: es la part recta delimitada per dos punts. té principi i fi. Línia corba: els punts de la qual no segueixen la mateixa direcció. Línia poligonal: formada per segments units pels seus extrems i en diferents direccions. Recta horitzontal: concideix amb l'horitzó. Recta vertical: segueix la direcció de tots els cossos en caure. Recta inclinada: no es horitzontal ni vertical. rectes paraleles: segueixen la mateixa direcció, mai es tocaran. Rectes concurrents: no son rectes paraleles, es tallen en un punt. Rectes perpendiculars: quan es tallen es divideixen en angles rectes.

3. Angles: s'anomena angle entre dues semirectes amb el mateix origen. són positius quan es mesuren en sentit oposat al gir de les agulles del relotge, cas contari, negatius.  recte: 90 agut: -90 abtus: +90 pla: dues semirectes oposades. consecutius: mateix vertex i costat en comú. adjacents: angles consecutius: costats no comuns. Oposats pel vertex: prolongació dels costats de l'altre. Complementaris: sumats = angle recte. Suplementaris: sumats = 180 pla. Lloc geometric: conjunt de punts que compleixen una mateixa condició o propietat.  

Entradas relacionadas: