Elements narració

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,01 KB

 

Realista:caracterit per presentar el

món real,la vida quotidiana.Un o

mes personatges trets de la realitat

que viuen cituacions relacionades amb

l'entorn.Ben definits psicologicamnet,

es van perfilan al llarg de la narració.

Epistolar:carcteri per estar presentada

en un conjunt de cartes que s'envien

diferents personatges.Personatges

reals que esvan perfilan al llarg de la

narració.Narrador i protagonista solen

coincidir.Cavalleresca:caracter per fets

i gestes que ocorren a un caballer.L'

eroi es un cavaller fort i valent pero

dintre d'unes proporcions humanes.

Protagonitzat també per reis i dames.

Etapa externa:-Comença numerant les

línies del fragment, de cinc en cinc, ja

que després t’hi hauràs de referir.-Llegeix

atentament el text.Et serà molt útil el

diccionari.-Investiga el context: consulta,

per exemple, un manual de literatura i

mostra curiositat envers l’autor o l’autora,

l’obra en què s’inclou el fragment, el corrent

estètic i l’època literària. Recull de tot això

el que sigui més important. Després, pregunta’t

coses: Quin tipus de novel·la és?

-Ara, redacta: fes una síntesi del que hagis

recollit fins ara amb un comentari de

les teves impressions.Etapa interna:-Comença subratllant els

mots o expressions clau i tracta d’establir

les diferents parts del text.-Analitza

elements formen part del pla temàtic

:_L’argument (caldrà que en facis un breu resum)

._Els personatges que hi apareixen: són principals

 o secundaris? _El tema o idea central del fragment

 i els possibles subtemes.-Analitza els elements del

pla de tècniques narratives i expressives:_Estudia

el punt de vista narratiu._Analitza el to del narrador

 davant dels fets que explica o davant dels

 personatges._Analitza el temps narratiu: temps

 històric i el temps de la història. En aquest segon

 apartat cal observar elements com el ritme de

 la narració, els flash-backs, les anticipacions i les

el·lipsis._Analitza l’espai i l’ambientació._Observa

la forma de presentació del text._Hi ha

 recursos literaris: comparacions… .Ara, torna a

redactar:has de mirar dues coses:-Cal que relacionis

SEMPRE el pla temàtic amb els pla de tècniques

narratives i expressives.-Cal que justifiquis amb exemples

del text qualsevol afirmació que hagis fet.-Fes una

 valoració, general i objectiva de tot el que hagis

 analitzat fins ara. -Finalment REDACTA un

resum-conclusió, tenint en compte la impressió

subjectiva que el text t’hagi produït.Entradas relacionadas: