Elements narració

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 
Diari personal. Bloc o diari en línia és un lloc web que una persona utilitza per a escriure períòdicament. El fòrum o  es un lloc web en què una gran quantitat d'usuaris discuteixen sobre un tema guiats x 1 moderador. // Tipus de noms: Comuns, propis, concrets, abstractes, individuals i col.Lectius. // El prefix és un afix que afegim davant d'un lexema per modificar-ne o matisar-ne el significat. A-,an- sense; ante-, avant- abans; anti- oposició; bes-, bi- duplicació; con- companyia; des- de- el contrari de; dis- difícil; ex- de dins a fora; extra- situat enfora; hiper- sobre; hipo- a sota; in- negació del lexema al qual precedeix; infra- inferioritat; entre- al mig; jutxa al costat de; menys- negativitat; neó- nou; pre- amb anterioritat; pro- a favor de; re- repetició; semi- la meitat; sots- immediatament; sub- a sota; super- a sobre; supra- al damunt de; trans- a traves; vice- substitut de. // La narrativa és un genere literari que es caracteritza perque explica d'una manera ordenada un fet o conjunt de fets reals o imaginaris. Elements narratius: Espai: lloc on es desenvolupen els fets, pot anar canviant. Temps: moment en que es desenvolupen els fets, present, passat o futur, pot anar canviant. Personatges: persones o animals que intervenen en els fets i que fan possible la narració. Poden ser: Principals: imprescindibles x al desenvolupament de l'acció. Protagonista, personatge central de la narració, antagonista provoca l'enfrontament amb el protagonista. Secundaris: personatges menys importants en el desenvolupament de l'acció. Els fets: accions que succeeixen al llarg de la narració. Narrador: qui narra o explica la historia i fa d'intermediari entre l'autor i el lector. // Estructura narrativa: Març: es l'escenari on es desenvolupa l'acció. Trama: Nucli de la narració, una serie d'accions dutes a terme pels personatges creen una intriga. Les accions han de seguir un ordre: Esdeveniment inicial, resposta interna, acció, conseqüències, reacció i desenllaç.

Entradas relacionadas: