Elements de suport palau de la musica

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 
Anàlisi formal: Elements de suport i suportats: Suport estructura és entramat metàl·lic i columnes de ferro. Estructura dona suport a una "gran capsa de vidre" combinada amb materials com la ceràmica, maons i terrissa. Autor utilitza materials i tècniques constructives de caràcter popular. Espai exterior i interiror: Edifici situat terreny irregular i dimensions petites. Entre façana obra de Blay, al·legoria a la cançó popular. (dues parts). Façana principal mosaic de la Balanguera. Espai interiror dividit 3 blocs: part dels accessos, auditori i escenari. L'element central sala d'audicions. Hi ha un gran vitrall amb forma de cúpula invertida al centre. Als murs trobem obres de Gargallo que fan referència a obres musicals. Estil: És un manifest del Modernisme i l'orgull nacionaliste de l'època.

Entradas relacionadas: