Els primers auxilis

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,9 KB

 

CREMADES Lesió produïda sobre l’organisme per acció del calor en qualsevol de les seves fonts calorífiques com cossos sòlids, substàncies líquides , elements gasosos , radiacions, i qualsevol forma de flama, així com per electricitat. Són lesions doloroses que triguen en curar.CLASSIFICACIÓ CREMADES SEGONS LA PROFUNDITATCREMADES DE 1r GRAU:Afecten capa més superficial pell. Envermelliment de la zona(eritema). Símptomes: coïssor i dolor, sense aparició de butllofes. Ex: exposició solar.CREMADES DE 2nd GRAU: Afecten epidermis i dermis, provoquen butllofa o flictena amb líquid serós. Són més doloroses que les de primer grau.CREMADES DE 3r GRAU:Afecten a totes les capes de la pell inclús a d’altres teixits més profunds com músculs, vasos, nervis i ossos. Provoquen una crosta o placa de color negre-grisaci (escara). No acostumen a ser doloroses per la gran destrucció de terminacions nervioses dels teixits afectats.CREMADES DE 4rt GRAU: Afecten a tots els teixits de l’organisme, aquest tipus de cremades són incompatibles amb la vida. Corresponen a l’estat de carbonització.CLASSIFICACIÓ CREMADESCORPORAL SEGONS EXTENSIÓ:REGLA DELS 9” óREGLA DE WALLACE:  Cap i coll: 9%Abdomen davant i darrera: 18%Membre inferior: 18% cadascun Tòrax davant i darrera: 18%Membre superior: 9% cadascunRegió genital: 1%CREMADES LLEUS: Extensió de 10% a 15%CREMADES GREUS: Extensió de 15% a 30%CREMADES MOLT GREUS: Extensió de 35% a 60%. Per sobre del 70% la supervivència és pràcticament menor del 1% o nul·la ACTUACIÓ DAVANT CREMADES: Separar a la víctima de la font calorífica agressora.Valorar ABC i assegurar manteniment constants vitals.Refredar la zona cremada immediatament amb aigua corrent durant 10 minuts, depenent de l’extensió de la cremada i la zona, es poden aplicar panys mullats d’aigua o submergir la zona en un recipient.Si la cremada és química, ampliar el període de rentat i arrossegament del càustic amb aigua de 15 a 20 minuts.Cobrir amb apòsits estèrils o molt nets. Si és un gran cremat,  cobrir a la víctima amb un llençol com aïllament o manta tèrmica per prevenir hipotèrmia.En cremades extenses de membres, cobrir amb tovalloles o mocadors nets humits i elevar el membre.Retirar anells, rellotges, polseres, etc. perquè aquestes lesions produeixen edema i inflamació i de no ser retirats a temps, podrien comprometre la circulació sanguínia per estrangulació de l’extremitat.PRECAUCIONS A OBSERVAR EN CREMADES: No aplicar remeis casolans tipus pomades, locions o ungüents, ni pasta dentífrica, oli o vinagre.No utilitzar cotó fluix o apòsits adhesius.No utilitzar gel o aigua gelada perquè augmenta la zona de lesió al disminuir l'aportació sanguínia per vasoconstricció.No trencar les ampolles per risc d’infecció.No utilitzar productes químics per neutralitzar la cremada… només AIGUA!!! No treure la roba a la víctima, sobretot si està cremada i adherida a la pell. Únicament es podrà treure si està impregnada de productes càustics o bullents.No tirar aigua a una persona amb roba cremant-se. Impedir que corri i intentar cobrir-la amb peça de roba gran, si no es pot fer, fer-la rodar pel terra.

ACTUACIÓ DAVANT ELECTROCUCIÓ Desconnectar la corrent elèctrica abans de tocar a la víctima.Si la víctima està pegada al contacte elèctric, s’ha de retirar del contacte amb un objecte no conductor com un pal de fusta o plàstic, guants d’aïllament i banqueta aïllant i preveure la caiguda al terra de l’accidentat.In situ iniciar l’ABC i si es disposa d’un DESA, aplicar-li. Les maniobres de reanimació es mantindran fins l’arribada dels serveis sanitaris.Tractar els orificis d’entrada i sortida de la corrent com qualsevol cremada.Procurar trasllat urgent, trucant al 112.Tota persona que hagi patit una descàrrega elèctrica encara que no presenti trastorns immediats, ha de ser posada sota vigilància mèdica, doncs poden aparèixer alteracions tardanes com arítmies, aturada cardíaca, etc. FRACTURES: TIPUS I SÍMPTOMESRuptura d’un os. Causes: cops, caigudes... F. INCOMPLETA:No afecta a tot el grossor de l’os.F. COMPLETA:L’os es divideix en dos o més fragments.F. TANCADA:L’os es trenca però no la pell.F. OBERTA:La pell que recobreix la fractura es trenca i aquesta queda al descobert, amb gran risc d’infecció i hemorràgia.F. EN TALLO VERDE:Són característiques dels ossos dels nens. L’os es doblega i es trenca per un sol costat com si fos una canya tendre.F. COMMINUTA. Quan hi ha ruptura amb varis fragments ossis.F. AMB DESPLAÇAMENT:Els dos fragments ossis es traslladen i no es troben alineats. S’observa zona amb deformitat.SIMPTOMATOLOGIA:- Dolor intens amb inflamació. - De vegades deformitat del  membre. - Impotència funcional variable:   total o parcial.- Envermelliment de la zona a causa de l’hematoma i edema.PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ:Destapar la zona per fer examen visual.No mobilitzar a la víctima llevat que sigui absolutament necessari.Retirar de la zona afectada anells, rellotges, polseres, etc.Comprovar el pols en l’extremitat afectada.Aplicar fred local protegint la pell.Immobilitzar la zona sense tractar de col·locar els ossos en el seu lloc.Cobrir amb gases estèrils i humides si és fractura oberta i mai intentar reintroduir l’os.No aplicar pomades antiinflamatòries, analgèsics ni calmants.Controlar presència de pols perifèric, coloració i temperatura de la pell. Si coloració blanquinosa o blava indicarà manca de rec sanguini per embenats massa estrets.Trasllat de la víctima a un centre sanitari. INTOXICACIONS: TIPUS I EFECTES Intoxicació és el resultat de l’acció d’un tòxic sobre l’organisme.Tòxic és qualsevol substància capaç de lesionar a l’organisme quan entra en contacte amb ell, el dany el pot ocasionar immediatament o a llarg termini. Els tòxics provoquen reaccions defensives de l’organisme com: vòmits, diarrea, augment de diüresi, tos, suor...TIPUS:- I. DIGESTIVAAigües contaminades, aliments en mal estat, insecticides, bolets, sobredosi medicamentosa, productes de neteja…- I. RESPIRATÒRIAGasses, aerosols, fums, vapors…- I. PARENTERALPicadures d’animals o insectes, injeccions de substàncies intravenoses medicamentoses…- I. CUTÀNIA O MUCOSA CONJUNTIVAInsecticides, desengreixants…PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ:Avaluar l’entorn per identificar si existeix perill per a un mateix.Eliminar el risc o allunyar a la víctima del focus de risc.Comprovar signes vitals i si fos necessari practicar la RCP.Intentar obtenir resposta a 5 preguntes clau: què ha pres?, quina quantitat?, quan ho ha pres?, ha pres quelcom més?, ha vomitat?Trucar a toxicologia. Centre Nacional de Toxicologia tlf: 91 562 04 20 o a la unitat de toxicologia de l’hospital de referència.Recollir mostres del tòxic si és possible.Traslladar a la víctima a un centre sanitari.

ALTRES SITUACIONS D’URGÈNCIA:  CONVULSIONS: Són contraccions enèrgiques i involuntàries dels músculs esquelètics que apareixen per estímul dels centres nerviosos. Són les més habituals les crisis epilèptiques.La crisi pot venir precedida de marejos o contraccions musculars localitzades o bé poden aparèixer sobtadament amb caiguda i desmai amb convulsions. Un cop passada la crisi, la persona es calma i recupera el coneixement, però pot quedar desorientada i amb somnolència, i molt sovint no recorda res.PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ:No impedir els moviments.Tombar a la persona on no es pugui fer mal i col·locar un coixí sota el cap.Impedir que es mossegui la llengua posant-li un mocador entre les dents, però sense obrir-li la boca per la força.Afluixar cinturons, corbates, sostenidors, etc.Comprovar que la via aèria estigui oberta, sobretot al final quan ja han desaparegut les convulsions.Evitar que s’ennuegui si es presenten vòmits, col·locant a la víctima en posició de seguretat. Vigilar els signes vitals.LIPOTÍMIES:Es produeix per una disminució del rec sanguini al cervell de forma passatgera per un estancament de la sang en els membres inferiors. Causes: aglomeracions, calor, dejuni…Els signes són: marejos, pal·lidesa, nàusees, pèrdua de forces, hipotensió, pols lent i irregular, i inclús pèrdua del coneixement i caiguda al terra.PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ:Seure a la persona afectada amb el cap entre els genolls o bé posar-la en decúbit supí i aixecar-li les cames. Refrescar-la i allunyar als curiosos.Si ha perdut el coneixement, girar-li el cap per prevenir la broncoaspiració si vomita. Si està conscient, donar-li petits glops d’aigua.HIPOGLUCÈMIAEs produeix a causa d’una disminució dels nivells de glucosa en sang. S'evidencien signes de  nerviosisme i angoixa, sensació de gana i debilitat amb taquicàrdia i parestèsies, pot evolucionar a un estat de coma diabètic.PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ:Donar sucre, dolços o fruita (glúcids d’absorció ràpida).Valoració en centre sanitari.HIPOTÈRMIA: ACTUACIONS: Transportar l’afectat a lloc fora d’intempèrie, tancat, sec i càlid.Treure la roba humida i mullada i el calçat.MAI refregar la pell amb neu per evitar produir microferides pels cristalls del gel i el consegüent risc d’infecció i agreujament de lesions del teixit.Abrigar a la víctima amb una manta o sac mòmia o manta tèrmica de fulla d’alumini.Si la víctima no ha perdut la consciència pot prendre líquids calents i ensucrats, però mai cafè, ni begudes alcohòliques.Iniciar el rescalfament amb banys d’aigua tèbia què s’escalfarà gradualment sense passar els 400 durant 15-20 minuts.Mantenir a la víctima en repòs i activar el 112 per trasllat a centre sanitari.  CONGELACIÓ: ACTUACIONS: Són lesions locals provocades pel fred, acostumen a afectar parts del cos més exposades i distals en les què menor rec sanguini arriba FACTORS AFAVORIDORS DE CONGELACIÓ:Baixa temperatura ambientalVentHumitatCanvi brusc de temperaturaEsgotamentRoba inadequadaTabac i alcoholManca d'oxigenEdatMalalties cròniques Contacte amb superfícies fredes ACTUACIÓ DAVANT CONGELACIÓ: Rescalfament zona afectada, amb embenat lleuger de cotó que proporcioni calor, o submergir la zona en aigua tèbia que anirem augmentant progressivament fins no sobrepassar els 38-400C.Mai es farà el rescalfament amb fonts de calor directa com radiadors, estufes o xemeneies perquè la víctima ha perdut la sensibilitat de la zona i els seus mecanismes de defensa(no sent dolor), per tant, hi ha greu risc de patir cremades. Repòs i elevació de la zona afectada per prevenir edemes.En congelacions de segon grau no trencar les ampolles.Avisar al 112 i procurar un ràpid trasllat a centre especialitzat si és possible. OFEGAMENT A L’AIGUA: ACTUACIONS: Treure-la de l'aigua pels mitjans més segurs i ràpids i ser reanimada ràpidament per evitar lesions greus al cervell per manca d’oxigen.Si és possible, cal treure a l’ofegat de l’aigua en posició lateral de seguretat.El més important és recuperar la manca d’O2. Si l’ofegat no respira, s’inicia RCP(30:2).No intentar treure l’H2O que s’hagi empassat. La majoria de víctimes d’ofegament aspiren només una petita quantitat d’H2O. Qualsevol intent d’aquest tipus és perillós i pot afavorir el vòmit i la broncoaspiració als pulmons.Si l’ofegat no respon i no respira, aplicar-li un DEA.No s’han d’interrompre les maniobres de reanimació fins l’arribada dels serveis mèdics.Ofegament en aigua dolça o salada és el mateix, el dany es produeix per l’ocupació de l’aigua en la via aèria i no per les característiques d’aquesta.

Entradas relacionadas: