Els primers freds

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 
Els primers freds. Cronologia: s. XIX. CH: el catalanisme politic estaba en la seva epoc d’esplandor. Aquest any es va crear la unió catalanista. Al 1892 aquesta unió va aprobar les bases de Manresa que era un projecte d’estatu d’autonomia catalana. Aquesta época tambe es una época de prosperitat económica.la poblacio española va augmentar a un ritme mes lent que la europea. Tmbe es dona un amigracio del camp a la ciutat i del centre a la periferia. Estil de l’autor: Miquel Blay es dificil de deefinir perque viu el transit de finals del segle XIX I principi del s. XX i rebra moltes influencies pero cronologicament es modernista. Tindra un important influencia modernista pero tambe realista. El seu realisme es el realisme social. A mes Miquel Blay estará influenciat pel simbolisme. El simbolisme es allo que li dona a l’estructura un caire mes fred, mes intern. Ell representa el transit del realisme i del modernisme. Es formara a roma, parís i Madrid. Anira a treballar a America llatina. Era d’olot i formara part de l’escola paisatgistica d’olot (es de Joaquim Vaireda). Va tenir una influencia molt clara d’una escola taller que tenia un influencia cristiana, per aixo els nus no son sensuals. Tindra una gran reconeixment i morirá a Madrid. Una de les obres mes importants que te es escultórica modernista del palau de la música, la Font de montujuic. Estil de l’obra: será d’un realisme social ja que el tema d’alguna manera denuncia la pobresa de la clase obrera (avi i neta nus). Ell simbolitza el desfalleciment i ella l’esperança. Técnica: talla. Material: marbre blanc. Forma: exempte. Tipología: grup. Cromatisme: monocroma. Analisi formal: composicio: proporcionada, eixos de simetría vertical. Es dona llum i ombra. Ritme: repos. Identificar la iconografía: religiosa: no. Procedencia: esta inspirada en la societat de l’epoca. Interpretacio: realista (l’avi amb la nena) i alhora idealista perque tracta d’una manera simbolica el terme de la pobresa. Significat de l’obra: tema: un home vell i una noia molt joveneta son asseguts en un banc amb un evident sofriment. L’ancia sobreposant-se al seu patiment intenta consolar la nena. Recepcio: no ho encarrega ningu. L’autor la fa per presentar-se al concurs nacional i guanya el premi. Funcio de l’obra: estética i de denuncia social. Relacio: avui en dia l’escultura es trova al MNC continua tenint la mateixa funcio tot i que la societat ha cambiat.

Entradas relacionadas: