Embriologia de fetus in fetus

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 
Diagnòstic prenatal: Detecció de qualsevol defecte congènit,del fetus
Quan està indicat el diagnòstic prenatal:
Accions mèdiques que tenen com a finalitat diagnosticar qualsevol anomalia abans del part
-Edat materna avançada
-Fill anterior afectat pe ralteracions cromosòmiques
-Pares portadors d’alguna anomalia
-Història familiar d’alteracions congènites del metabolisme
-Història familiar de malformacions
-Infertilitat prèvia

3.1 Proves no invasives
Proves inofensives tant per lamare com per al fetus
Ecografia: Tècnica de diagnòstic per imatge usant ultrasons d’alta freqüència. Travessen els diferents teixits, reflectint ecos de diferents intensitats.
Darrerament han aparegut variants com l’ecografia tridimensional (20setmanes).
Anàlisis bioquímiques: Detecció de marcadors en sang
Triple-screening:
14setmanad’embaràs
Determinacióde: α-fetoproteina, β-HGC(gonadotropina coriònica humana),estriol Cribatgepoblacional
Determina el risc de patir Síndrome de Down i altres alteracions del tub neural.
3.2 Proves invasives: Proves amb un molt alt percentatge de certesa diagnòstica,però impliquen un risc d’avortament
Amniocentesi
Setmana15-18
Punció transabdominal amb una xeringa per tal d’extreure mostra de líquid amniòtic. Líquid que envolta el fetus,d’origen placentari, excreció fetal i secrecions d’altres teixits fetals
Presència de cèl·lules del fetus
S’acompanya d’una ecografia
La mostra permet detectar la dotació cromosòmica d’aquestes cèl·lules, anomalies cromosòmiques, presència de determinats factors de risc,...
Risc avortament: 0,1%
Obtenció resultats: 15dies o 24h per hibridació insitu.
Biòpsia de cori
Setmana 9-13
La placenta (vellositats coriòniques) és un teixit que té la mateixa informació genètica que el fetus, per això ens és útil per a detectar les alteracions genètiques fetals
Obtenció, mitjançant introducció d’una cànula, d’una mostra devellositats coriòniques
Detecció més precoç d’anomalies cromosòmiques. S’acompanya d’una ecografia
Lamostra permet detectar la dotació cromosòmica d’aquestes cèl·lules, anomalies cromosòmiques, presència de determinats factors derisc,...
Riscavortament: 1%
Obtenció resultats: 3 dies o 24h per hibridació in situ

Entradas relacionadas: