Emissor Receptor Intenció Tema Missatge Canal Registre Funció del llenguatge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

 

Textos administratius: Instància (document en q es sol·licita alguna cosa) Carta (document per demanar informació contestar a un escrit manifestar una queixa...) Recurs (document q serveis per demanar anul·lació o modificació d'una sansió administrativa) Certificat (document q consta de manera oficial allo q consta en els arxius d'una entitat administrativa) Acta (document q consta de temes tractats i acords presos en una reunió) Citació (document q consta el lloc, dia i hora d'una reunió) Invitació (document en que s'invita algú a un acte públic o oficial) Currículum (document q conte dades personals, merits academics i professionals d'una persona q sol·licita lloc de treball) Contracte (document q consta d'acords que han arribat dues o mes persona o entitats en ambit laboral, social i economic) Autorització (document d'una persona o entitat que autoritza una altre pq exerceixi un determinat dret o representi en certs actes administratius) Estructura notarial (document q constata d'un acte o acord q dona fe un notari i s'arxiva en el seu protocol)


Textos literaris: Intenció artística o estètica (crear una obra d'art que es mostri al públic) Predomini de la funció poetica (es preocupa per la forma del missatge per tant utilitza els recursos retorics q creu mes adient per impressionar el receptor i causar emocions) Dimensió connotativa del llenguatge (us subjectiu de paraules per sugerir significats nous) Ambigüitat del llenguatge (diversitat d'interpretacions segons els lecotrs i èpoques) Pertinença a un propi mon (crea el seu propi mon, l'amor del jo poetic no es amor de l'autor, ni els personatges d'una novel·la realista son les persones de qui parlen els manuals de la historia, la literatura es producte de la imaginació de l'autor no es ficció) ELEMENTS: Emissor (autor de l'obra comunica el missatge a traves d'altres veus q parlen, aquestes veus donen una rica polifonia enunciativa) Receptor (el lector, fa una interpretació propia de l'obra i valora en funció de criteris personals, culturals i estetics) Canal (normalment un llibre pero antigament de manera oral) Codi (us creatiu del llenguatge aparta del codi estandar pel caracter connotatiu i simbolis i per la presencia de funció poetica) Missatge (condicionat per la naturalesa artística de l'obra, us connotatiu del llenguatge i polifonia enunciativa. Té caracter suggestiu i estetic, la interpretació i missatge pot variar segons el lector) Referent (microcosmos q l'autora ha imaginat per omplis l'obra literaris del contingut, podem entendre com el referent del c.Historic, cultural i artístic q ens permet interpertar l'obra) SUBGÈNERES LITERARIS: G.Líric: de tradició culta (himne, oda, elegia, balada, egloga, pastorel·la, satira, epigrama) de tradició popular (nadala, goig, corranda, cançó del pandero) G.Èpic: en prosa (novel·la, conte, quadre de costums) en vers (epopeia, cançó de gesta, poema epic o narratiu) de tradició popular (rondalla, llegenda, fabula) G.Dramàtic: de tradició culta (tragedia, comedia, drama, tragicomedia, melodrama) tradició popular (misteri, farsa, sainet, entremes)Entradas relacionadas: