Emissor receptor missatge codi canal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,99 KB

 

Procés:

-Pensa un missatge

-Codifica un Missatge

-Transmet un Missatge

-Espera una Resposta

Factors d’aptitud


a)Capacitat per Elaborar adequadament les idees, segons l’objectiu o fi perseguit amb la Comunicació. Ha d’estar present:

b)Capacitat per Estructurar les idees,

c)Capacitat per Utilitzar un vocabulari adequat

d)Capacitat per Utilitzar les arts mecàniques de ( expressió: vocalització, pauses i silencis, Ritme, entonació, gestos..)

e)Capacitat per Emprar les regles gramaticals

f)Flexibilitat Per introduir les modificacions pertinents a mesura que anem percebent els Impactes de l’entorn

Factors que influeixen en l’emissor


Regles basiques:


-Organitzar el Missatge

-Adaptar el Missatge al receptor

-Contextualitzar El missatge, es a dir, tenir previament el Març de refèrencia del que s’ha de Comunicar posteriorment.

-Evitar Estereotips i prejudicis

-Escollir el Lloc i moment adequats

-Captar L’atenció del receptor

-Verificar si El missatge ha estat entès. (Feed-back)

RECEPTOR

1.Rep el Missatge

2.Decodifica el Missatge

3.Interpreta el Missatge

4.Reacciona/Respon

Factors D’aptitud:


a)Saber escoltar:


Escolta Passiva: demostrem que estem atenent per contacte visual o mitjançant alguna            expressió.

                Escolta Activa: Demostrem que estem atenent;som capaços de realitzar un petit resum             (Feed-back)

Regles Basiques per a ser bon receptor


1. No interrompre

2.Defugir desl prejudicis i avaluacions

3. Atendre

4.Preguntar i demanar aclariments

5.Realitzar escolta activa

EL MISSATGE


Missatge primari: te la informació intencionada

Missatge secundari: té la informació accessòria, Relativa al context i al aspecte emocional de l’emissor.

DIFERENCIES ENTRE INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


La comuniciació està formada pels Missatges objectius empírics, comporta una interacció entre el receptor i L’emissor, en canvi , l’informació no s’espera resposta.

LA Comunicació NO VERBAL


El SOMRIURE


LA MIRADA


EL Parallenguatge:


COMUNICACIÓ GESTUAL


INTERPRETACIÓ DE LES ENCAIXADES DE MANS


Agafa la mà per la punta dels dits


Una encaixada vigorosa


Una encaixada neutra


Una encaixada molt llarga


Regles molt bàsiques de vestir


QUALITATS COMUNICATIVES QUE HA DE TENIR UN VENEDOR:


-Accessibilitat

- Amabilitat

- Demostrar interès

- Demostrar competència

-Demostrar iniciativa

- Demostrar fiabilitat

Entradas relacionadas: