Emissor receptor missatge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 
HISTÈRIA:És un trastorn neuròtic que s'expressa com una cerca d'atenció pels altres i que sol necessitar tractament psiquiàtric.L'atac histèric és una de les seves possibles manifestacions. CONVULSIONS FEBRILS:Les poden patir els infants de menys de quatre anys quan la seva temperatura corporal supera els 40ºC.HIPOGLUCÈMIA:És el descens de la concentració de glucosa a la sang per sota de les concentracions normals.HIPERGLUCÈMIA:És l'augment de la concentració de glucosa a la sang per damunt de les concentracions normals.AGITACIÓ PSICOMOTRIU:És una activitat excessiva, tant en el camp motor com en el del pensament, sense cap finalitat clara.És l'expressió del neguit(ansietat) de la persona.MODEL DE COMPORTAMENT(2tipus):-EXPANSIÓ:Mostra emocions exacerbades,pensaments desorganitzats i comp.Inquiet i sense objectius clars.CONTRACCIÓ:Mostra una preocupació obsessiva i paralitzant per problema,ruminació cognitiva.EMISSOR:Elabora,codifica i emet el missatge.RECEPTOR:El descodifica i l'interpreta.MISSATGE:El formen tant les paraules emeses com la forma d'emetre-les:el volum i el to de la veu,la vocalització,els gestos,les expressions.CANAL:Pel qual es transmet el missatge.CONTEXT:És l'ambient físic i emocional existent durant la interacció.SUPORT PSICOLÒGIC EN PA:És el conjunt d'estratégies senzilles d'intervenció psicològica,prestades per professionals no especialitzats,poc després de la crisi.

Entradas relacionadas: