Empirisme i Racionalisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
La rondalla : és una narració popular i tradicional , destinada especialment als nens. Tipus : Maravelloses: interven en els moments decisius elements i personatges fantàstics i maravellosos. -Bèsties: protagonitzades per animals que simbolitzen les persones i el seu comportamnet, i en fan un retret moral. Encadenades: el narrador explica cada vegada la succesió d'accions que cal fer perquè tot se solucioni. Tenen una trama senzilla i empren un llenguatge expressiu, amb comparacions, frases fetes.... També per la utilització de fòrmules determinades d'inici i final( Hi havia una vegada..) A partir del s. XIX es van començar a recollir i transcriure les rondalles populars.  Llengendes: Narració oral o escrita que recull un fet històric, però al llarg dels anys ha estat reinterpretada amb la incorporació d'elements imaginaris. Es relacionen amb una persona, un lloc o un esdeveniment. A vegades són objecte d'elaboracions literàries. La Il.Lustració: va ser un corrent de pensament que va exaltar la raó i va impulsar l'esperit crític i la idea de progrés. Racionalisme: és un corrent de pensament, una actitud filósòfica que considera que l'única manera de conèixer la veritat per mitjà de la raó, ja que els sentits són insuficients i fins i tot poden ser enganyosos. S'oposa a l'Empirisme i la creeença cega de l'autoritat (Descartes).  Empirisme: és un corernt filósòfic sorgit a les illes britàniques al s.XVIII que es tradicionalment considerat com oposat al Racionalisme, el coneixement prové de l'experiència i esta limitat per aquesta. Destaquem Aristòtil. Enciclopedisme: visió de la natura i de la societat, pròpia dels creadors de l'enciclopèdia de Diderot. El pensament enciclopedista pot ser identificat amb els anomentas filòsofs francesos de la 2a meitat del s.XVIII. Es rebutja el docmatisme i la tradició i es basa en el Racionalisme i l'Empirisme. Pretenien assolir l'objectivitat critica mitjançant la uníó entre ciència i tècnica. Baró de Maldà: (enciclopedisme) figura literària més representativa del s. XVIII. obra : Calaix de sastre, és una mena de dietari que recull , en seixanta volums, els articles que va escriure entre el 1769 i el 1816.

Entradas relacionadas: