Encapçalament carta

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 852 bytes

 
LA INSTÀNCIA. La instància és una petició o reclamació adreçada a superiors o a organismes públics o privats. Es pot redactar en primera o tercera persona del singular i consta, bàsicament dels apartats següents: Encapçalament: (inclou les dades personals del so·licitant: nom i cognoms, data de naixament, adreça completa, telèfon de contacte i adreça electrònica.. Exposició: (S'hi fan constar les raons que motiven l'exposició. Comença amb la paraula EXPOSO o EXPOSA. Sol·licitud: (S'inicia amb el verb DEMANO o SOL·LICITO o bé DEMANA o SOL·LICITA. S'hi ha de fer constar el que es demana de la forma més clara possible. Data i lloc: (de la redacció del document i signatura del sol·licitant. Destinació.   

Entradas relacionadas: