Encapçalament carta formal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

 
Cartes a l'administració: és una comunicació escrita de caracter formal que els ciutadans poden adreçar a qualsevol servei de l'Administració Publica. Aquest document pot tenir objectius diferents: sol·licitud, presentació, agraïment, queixa, reclamació, etc./La instància: és un document oficial mitjançant el qual els ciutadans poden comunicar-se amb l'Administració per sol·licitar alguna cosa. La seva formula segueix l'estructura administrativa: encapçalament, cos i tancament, tot i que en el cas de la instancia cal fer-hi constar clarament allo que s'hi exposa i allo que se sol·licita (es pot redactar en primera o tercera persona)/Oració composta: es una unitat lingüistica amb sentit complet que te mes d'un verb en forma personal, es a dir, conjugat. Esta formada per dues o mes preposicions: son grups de paraules amb l'estructura d'una oració (subjecte i predicat)/Barbarismes: son mots o expressions incorrectes que s'han agafat d'altres llengües en lloc d'utilitzar els que la llengua propia ja te per designar els mateixos conceptes. La majoria de barbarismes provenen del castella.Alguns son facils de detectar perqu hi ha sons o sufixos que no son propis del catala/Currículum vitae: el llatinisme currículum vitae vol dir 'cursa de la vida'. Es un document personal mitjançant el qual comuniquen les nostres dades personals, estudis i experiencia laboral, amb l'objectiu d'obtenir una feina/

Entradas relacionadas: