Encapçalament carta

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,14 KB

 
Parts de la sol.licitud: (Encapçalament: inclou nom, cognoms, adreça,telèfon i DNI del sol.licitant. Exposició: comença dient EXPOSO seguida de dos punts introduint el motiu. Petició: comença amb DEMANO seguit de dos punts i escrit amb majúscules. Peu: constas de tres parts: el lloc des d'on s'escriu i la data; la signatura del sol.licitant, i la identificacio en majúscules del destinatari ( tractament, càrrer, centre o dependència i ciutat).)

Parts d'un currículum: (Dades personals: nom i cognoms, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, data de naixament, estat civil, DNI.Estudis: que shan fet i les titulacions (oficials o no) Experiència professional: feines i càrrecs, data d'inici i acabament de l'activitat, nom de la empresa o entitat on s'han fet.Dades complementàries: idiomes, coneixements de sistemas informàtic,etc.)

Entradas relacionadas: