Enric valor

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 

1.EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE L´OBRA LITERÀRIA DÉNRIC VALOR
Nascut a Castalla el 1911, durant els anys de la dictadura franquista la vocació narratica de Valor va quedar en un segon terme, ja que es va dedicar preferentment a difondre la gramàtica normativa al País Valencià, amb obres com La flexió verbal. Durant aquests anys la vocació literaria d´Ebric Valor es va materialitzar amb l´aparició d´una novel-la, L´ambició d´Aleix, i de les Rondalles valencianes, en una serie de volums que han tingut un ressò ben ampli. La dedicació de Valor a les rondalles respon a la passió de contar i a la voluntat de difondre el coneixement del país, del paisatge i de la llengua. Valor no es va limitar a transcriure els relats orals del nostre folklore, sinó que en va novel-litzar els personatges i les circumstancies. El resultat es la creació d´un món literari fascinant. Valor no amaga els conflictes i les tensions de classe, sinó que els posa en primer pla i en fa el punt de mira de la novel-la. En les seues novel-les Valor apareix molt vinculat al món rural d´on procedeix. En aquest mon narratiu, la natura hi té una funció molt important. Valor la descriu d´una manera realista, sense lirismes. Valor es va mantenir fidel al model tradicional de la narrativa realista, que va matisar i aprofundir al llarg de la seua vida literària. Les seues novel-les es poden agrupar en dos blocs: novel-les de l´heroi individual (L´ambició d´Aleix) i novel-les en que l´heroi individual es sustituit per un protagonista col-letiu.


 

Entradas relacionadas: